Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Anne-Sofie Hiswåls

Forskarpresentation

Anne-Sofie Hiswåls

Universitetslektor

Forskningsämne: Folkhälsovetenskap

  • Leg. sjuksköterska
  • Distriktssköterska
  • Medicine magisterexamen i Folkhälsovetenskap

AKTUELL FORSKNING

Projektets huvudsyfte är att undersöka hur den psykiska och fysiska hälsan i Gävle kommun påverkas av hushållens ekonomi, arbetsmarknadens villkor och förhållandena på arbetsplatsen.

GHOLDH - Gävle Household, Labour-Market Dynamics and Health Survey
Ansvarig: Gloria Macassa

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Macassa, G., Wijk, K., Rashid, M., Hiswåls, A., Daca, C. & Soares, J. (2023). Interpersonal violence is associated with self-reported stress, anxiety and depression among men in east-central Sweden: Results of a population-based survey. Medicina, 59 (2). 10.3390/medicina59020235 [Mer information]
Macassa, G., McGrath, C., Roy, M., Stål, F., Hiswåls, A., Rashid, M., Karlsson, U., Olsson, R., Silva, J., Vinberg, S. & Marttila, A. (2023). Perceptions of Health and Wellbeing Among Employees in a Work Integration Social Enterprise in Sweden. Annals of Global Health, 89 (1). 10.5334/aogh.4065 [Mer information]
Macassa, G., McGrath, C., Wijk, K., Rashid, M., Hiswåls, A. & Soares, J. (2023). The association between fear of crime, educational attainment, and health. Epidemiologia, 4 (2), 148-162. 10.3390/epidemiologia4020016 [Mer information]
Rashid, M., Chowdhury, M., Kader, M., Hiswåls, A. & Macassa, G. (2022). Determinants of utilization of institutional delivery services in Zambia: An analytical cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19 (5). 10.3390/ijerph19053144 [Mer information]
Barthel, S., Colding, J., Hiswåls, A., Thalén, P. & Turunen, P. (2022). Urban green commons for socially sustainable cities and communities. Nordic Social Work Research, 12 (2), 310-322. 10.1080/2156857x.2021.1947876 [Mer information]
Johansson, M., Hiswåls, A., Svennberg, L. & Macassa, G. (2022). What do we know about corporate social responsibility and stakeholders physical activity? A public health perspective. Journal of Public Health Research, 11 (2), 1-9. 10.1177/22799036221102490 [Mer information]
Hiswåls, A., Wulff Hamrin, C., Vidman, Å. & Macassa, G. (2020). Corporate social responsibility and external stakeholders’ health and wellbeing: A viewpoint. Journal of Public Health Research, 9 (1), 27-30. 10.4081/jphr.2020.1742 [Mer information]
Macassa, G., Hiswåls, A., Ahmadi, N. & McGrath, C. (2017). Educating Public Health Professionals for an Unknown Future : Insight from a New Bachelor Programme Linking Health Promotion and Sustainable Development. Research in Health Science, 2 (2), 70-78. 10.22158/rhs.v2n2p70 [Mer information]
Hiswåls, A., Walander, A., Soares, J. & Macassa, G. (2017). Employment Status, Anxiety and Depression in a Municipal Context. Research in Health Science, 2 (1), 12-23. 10.22158/rhs.v2n1p12 [Mer information]
Macassa, G., Bergström, H., Malstam, E., Hiswåls, A., Soares, J., Ahmadi, N. & Marttila, A. (2017). Experiences of employment precariousness and psychological well-being in East Central Sweden. Health Science Journal, 11 (2). 10.21767/1791-809X.1000491 [Mer information]
Hiswåls, A., Marttila, A., Mälstam, E. & Macassa, G. (2017). Experiences of Unemployment  and Well-Being  After Job Loss During Economic Recession: Results of a Qualitative Study in East Central Sweden. Journal of Public Health Research, 6 (3), 135-141. 10.4081/jphr.2017.995 [Mer information]
Hiswåls, A., Ghilagaber, G., Wijk, K., Öberg, P., Soares, J. & Macassa, G. (2015). Employment status and suicidal ideation during economic recession. Health Science Journal, 9 (1). Länk [Mer information]
Macassa, G., Hiswåls, A., Ahmadi, N., Alfredsson, J., Soares, J. & Stankunas, M. (2014). Employment status and health care utilization in a context of economic recession : Results of a population based survey in East Central Sweden. Science Journal of Public Health, 2 (6), 610-616. Länk [Mer information]
Hiswåls, A., Ghilagaber, G., Walander, A., Wijk, K., Öberg, P., Soares, J. & Macassa, G. (2014). Employment Status and Inequalities in Self-Reported Health. Epidemiology, Biostatistics and Public Health, 11 (4), 1-11. 10.2427/10006 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Macassa, G., Ahmadi, N., Hiswåls, A., Alfredsson, J., Soares, J. & Stankunas, M. (2014). Differences in health care-seeking behavior during economic recession. European Journal of Public Health, 24 (Suppl. 2). 10.1093/eurpub/cku161.085 [Mer information]
Hiswåls, A., Ghilagaber, G., Wijk, K., Öberg, P., Soares, J. & Macassa, G. (2014). Inequalities and Suicide Ideation during Recession Times. European Journal of Public Health, 24 (Suppl. 2), 361-. 10.1093/eurpub/cku166.155 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2019-12-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)