Gå till eugreenalliance
Sök
Emelie Mälstam

Emelie Mälstam

Doktorand

 

Forskningsämne: Folkhälsovetenskap

E-post: emelie.malstam@hig.se
Telefon: 026-64 50 87
Mobil: 070-449 93 34

 

 

Emelie Mälstam är intresserad av hur olika insatser i samhället och hälso- och sjukvården kan stödja människor att främja en hälsosam och hållbar livsstil som förebygger hjärt- och kärlsjukdom. Hennes forskning har ett särskilt fokus på att främja hälsa och hälsosamma aktivitetsmönster i vardagslivet för personer med riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. Emelies forskning bidrar till att öka kunskapen om vilka aktiviteter i vardagslivet som kan agera som motiverande för att främja en hälsosam livsstil generellt, och hur dessa aktiviteter spelar roll för motivation, återhämtning och vidare hälsa och välbefinnande.

Emelie har en masterexamen i klinisk medicins vetenskap från Karolinska Institutet (2017).

Aktuell forskning

Emelie doktorerar i forskningsprojektet Make My Day som inriktar sig på utveckling och utvärdering av preventionsprogram för att förebygga stroke på olika nivåer i hälso- och sjukvården och i samhället och görs i samarbete med forskargruppen HELD vid Karolinska Institutet. Emelie är främst aktiv som doktorand i ett delprojekt som fokuserar på primär- och sekundär prevention av stroke i primärvården. I projektet används RCT design för att studera och utvärdera interventionen, samt kvalitativa metoder för processutvärdering, för att utforska frågeställningar som rör upplevelser av att deltagande i programmet som patient och vårdgivare, och erfarenheter av hur det är att försöka integrera hälsosamma aktivitetsmönster i vardagslivet när man har riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. Doktorandprojektet pågår under 5 år och beräknas vara i mål 2023. Projektet finansieras av Karolinska Institutet, Forskarskolan i Hälsovetenskap, Högskolan i Gävle, och Vårdalstiftelsen.


Senaste publikationerna

Patomella, A-H. Guidetti, S. Mälstam, E. Eriksson, C. Bergström, A. Åkesson, E. Kottorp, A. Asaba, E. Primary prevention of stroke: randomised controlled pilot trial protocol on engaging everyday activities promoting health. BMJ Open. 2019; 9(11): e031984.

Mälstam, E. Bensing, S. & Asaba, E. Everyday managing and living with autoimmune Addison’s disease: exploring experiences using photovoice methods. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2018, Open access

Mälstam, E. Bensing, S. & Asaba, E. Focusing on everyday life with Addison’s disease: Health promotion and secondary prevention. (Conference paper in European Journal of Public Health, volume 27, issue suppl_3, 1 November 2017).

Hiswåls, AS. Martilla, A. Mälstam, E. & Macassa, G. Experiences of unemployment and health after job loss in Gävle Municipality. Journal of Public Health Research 2017, 6:995.

Macassa, G. Bergström, H. Mälstam, E. Hiswåls, AS. Ahmadi, N. & Marttila, A. Experiences of employment precariousness and psychological well-being in East Central Sweden. Health Science Journal 2016, 11(2)1-7.

Emelies publikationer i Diva

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-11-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)