Gå till eugreenalliance
Sök
Emelie Mälstam

Emelie Mälstam

Universitetsadjunkt

 

Forskningsämne: Folkhälsovetenskap

E-post: emelie.malstam@hig.se
Telefon: 026-64 50 87
Mobil: 070-449 93 34

 

 

Emelie Mälstam är intresserad av hur olika insatser i samhället och specifikt hälso- och sjukvården kan stödja jämlikhet i hälsa genom att stötta människor att främja en hälsosam och hållbar livsstil som förebygger hjärt- och kärlsjukdom. Hennes forskning har ett särskilt fokus på att främja hälsosamma aktivitetsmönster i vardagslivet för personer med riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. Emelies forskning bidrar till att öka kunskapen om vilka aktiviteter i vardagslivet som kan agera både stärkande och motiverande för att främja en hälsosam livsstil generellt, och hur dessa aktiviteter spelar roll för återhämtning och välbefinnande. Emelie har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet (8 december 2023).

Aktuell forskning

Emelie är Universitetsadjunkt i Folkhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle och har nyligen disputerat med en avhandling om preventionsprogrammet Make My Day. Emelie har i nära samarbete med forskare vid Karolinska Institutet och forskargruppen HELD deltagit i utvecklingen och utvärderingen av Make My Day för ett svenskt primärvårdskontext. I projektet har en RCT design används för att studera och utvärdera genomförbarheten och effekten av interventionen, samt kvalitativa metoder för processutvärdering, för att utforska frågeställningar som rör upplevelser av att deltagande i programmet som patient och vårdgivare, och erfarenheter av hur det är att försöka integrera hälsosamma aktivitetsmönster i vardagslivet när man har riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.


Senaste publikationerna

Mälstam E, Asaba E, Åkesson E, Guidetti S, Patomella A-H. The Feasibility of Make My Day—A Randomized Controlled Pilot Trial of a Stroke Prevention Program in Primary Healthcare. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023; 20(19):6828. https://doi.org/10.3390/ijerph20196828

Mälstam E, Patomella A-H, Asaba E. Incorporating new ways of doing by learning from everyday experiences and interactions using a multifactorial mHealth app. DIGITAL HEALTH. 2023;9. doi:10.1177/20552076221149293

Mälstam E, Asaba E, Åkesson E, Guidetti S, Patomella, A-H. ‘Weaving lifestyle habits’: Complex pathways to health for persons at risk for stroke, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2022, 29:2, 152-164, DOI: 10.1080/11038128.2021.1903991

Patomella, A-H. Guidetti, S. Mälstam, E. Eriksson, C. Bergström, A. Åkesson, E. Kottorp, A. Asaba, E. Primary prevention of stroke: randomised controlled pilot trial protocol on engaging everyday activities promoting health. BMJ Open. 2019; 9(11): e031984.

Mälstam, E. Bensing, S. & Asaba, E. Everyday managing and living with autoimmune Addison’s disease: exploring experiences using photovoice methods. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2018, Open access

Mälstam, E. Bensing, S. & Asaba, E. Focusing on everyday life with Addison’s disease: Health promotion and secondary prevention. (Conference paper in European Journal of Public Health, volume 27, issue suppl_3, 1 November 2017).

Hiswåls, AS. Martilla, A. Mälstam, E. & Macassa, G. Experiences of unemployment and health after job loss in Gävle Municipality. Journal of Public Health Research 2017, 6:995.

Macassa, G. Bergström, H. Mälstam, E. Hiswåls, AS. Ahmadi, N. & Marttila, A. Experiences of employment precariousness and psychological well-being in East Central Sweden. Health Science Journal 2016, 11(2)1-7.

Emelies publikationer i Diva

Publicerad av: Helena Fahlstedt Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2024-03-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)