Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Gloria Macassa

Forskarpresentation

Gloria Macassa

Professor

Forskningsämne: Folkhälsovetenskap

Legitimerad läkare, professor i folkhälsovetenskap och epidemiologi, docent i folkhälsovetenskap (MIUN); Docent i Social Medicin (KI)

AKTUELL FORSKNING

Sociala bestämningsfaktorer för hälsa och våld.

Pågående studier innefattar sociala orsaker till ojämlikhet i barns, ungdomars och vuxnas hälsa i i-länder och u-länder. Dessutom behandlas sociala faktorer för våld mot barn, kvinnor, män och äldre samt ojämlikhet i psykisk hälsa och vård bland marginaliserade grupper i i-länder och u-länder.

LÄS MER OM

Böcker

Lindert, J., Soares, J., Csöff, R., Barros, H., Torres-Gonzalez, F., Ioannidi-Kapolou, E., Lamura, G., de Dios Luna, J., Macassa, G., Melchiorre, M. & Stankunas, M. (2013). Gewalt und Gesundheit bei älteren Menschen in Europa. Ludwigsburg: Schriften der Evangelischen Hochschule, Ludwigsburg im Verlag der Evangelischen Gesellschaft Babd 13. 134 s. [Mer information]
Soares, J., Barros, H., Torres-Gonzales, F., Ioannidi-Kapolou, E., Lamura, G., Lindert, J., Dios Luna, J., Macassa, G., Melchiorre, M. & Stankūnas, M. (2010). Abuse and Health Among Elderly in Europe. Kaunas: Lithuanian University of Health Sciences Press. 127 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Macassa, G. (2004). Poverty and health in different contexts. Social inequalities in child mortality in Mozambique and 19th century Stockholm. Diss. , 2004Stockholm University&Centre for Health Equity Studies, Stockholm University/Karolinska Institutet. Health Equity Studies, no 4. [Mer information]

Kapitel i böcker

Macassa, G., Tomaselli, G. & Soares, J. (2022). Responsible Leadership Behaviour as a Determinant of Stakeholders' Health and Well-Being: A Review and Conceptual Framework. Research Anthology on Changing Dynamics of Diversity and Safety in the Workforce. IGI Global. S. 1693-1714. 10.4018/978-1-6684-2405-6.ch083 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-08-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)