Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Maria Lennernäs Wiklund

Forskarpresentation

Maria Lennernäs Wiklund

Senior lektor, docent i näringslära

Forskningsämne: Folkhälsovetenskap

Förutvarande professor i mat- och måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning, docent i näringslära, förutvarande lektor i folkhälsovetenskap.

Maria Lennernäs Wiklund är affilierad till Högskolan i Gävle efter pensionering 2021. Den röda tråden i hennes forskning är hur matvanor och hälsa påverkas av att leva i ett samhälle där arbete och aktivitet pågår dygnet runt, 24/7. Maria är främst intresserad av kronobiologi (biologiska rytmer) och beteendevetenskapliga aspekter på ätandet. Hon är en av få forskare som studerat hur måltidsrytm och tidpunkt för ätande specifikt påverkas av skiftarbete, en frågeställning som är högst aktuell eftersom en framväxande forskning visar att inte bara vad människor äter, utan också när under dygnet människor äter och sover påverkar ämnesomsättning, kroppsvikt och hälsa.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

  • Publikationer

Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Scander, H., Yngve, A. & Lennernäs, M. (2021). Assessing commensality in research. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (5). 10.3390/ijerph18052632 [Mer information]
Scander, H., Lennernäs, M. & Yngve, A. (2021). Assessing time of eating in commensality research. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (6). 10.3390/ijerph18062941 [Mer information]
Lassen, A., Fagt, S., Lennernäs, M., Nyberg, M., Haapalar, I., Thorsen, A., Møbjerg, A. & Beck, A. (2018). The impact of worksite interventions promoting healthier food and/or physical activity habits among employees working 'around the clock' hours : a systematic review. Food & Nutrition Research, 62. 10.29219/fnr.v62.1115 [Mer information]
Nyberg, M. & Lennernäs Wiklund, M. (2017). Impossible meals? : the food and meal situation of flight attendants in Scandinavia – a qualitative interview study. Appetite, 113 (1), 162-171. 10.1016/j.appet.2017.02.033 [Mer information]
Lennernäs, M. (2010). Att äta är en fråga om tajmning : klinisk översikt. Läkartidningen, 107 (36), 2084-2095. Länk [Mer information]
Löwden, A., Moreno, C., Holmbäck, U., Lennernäs, M. & Tucker, P. (2010). Eating and shift work : Effects on habits, metabolism, and performance. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 36 (2), 150-162. 10.5271/sjweh.2898 [Mer information]
Gillberg, M., Pernler, H., Nordlund, G., Norberg, H. & Lennernäs, M. (2006). Longitudinal changes in the sleep habits of Swedish adolescents. Journal of Sleep Research, 15 (Suppl. 1), 83-. 10.1111/j.1365-2869.2006.00540_31.x [Mer information]
Neely, G., Landström, U., Byström, M. & Lennernäs, M. (2004). Missing a Meal : Effects on Alertness during Sedentary Work. Nutrition and Health, 18 (1), 37-47. 10.1177/026010600401800104 [Mer information]
Lowden, A., Holmbäck, U., Åkerstedt, T., Forslund, J., Lennernäs, M. & Forslund, A. (2004). Performance and sleepiness during a 24 h wake in constant conditions are affected by diet. Biological Psychology, 65 (3), 251-263. 10.1016/S0301-0511(03)00114-5 [Mer information]
Holmbäck, U., Forslund, A., Löwden, A., Forslund, J., Åkerstedt, T., Lennernäs, M., Hambræus, L. & Stridsberg, M. (2003). Endocrine responses to nocturnal eating : Possible implications for night work. European Journal of Nutrition, 42 (2), 75-83. 10.1007/s00394-003-0386-6 [Mer information]
Holmbäck, U., Forslund, A., Forslund, J., Hambræus, L., Lennernäs, M., Löwden, A., Stridsberg, M. & Åkerstedt, T. (2002). Metabolic responses to nocturnal eating in men are affected by sources of dietary energy. Journal of Nutrition, 132 (7), 1892-1899. [Mer information]
Knutsson, A., Karlsson, B., Örnkloo, K., Landström, U., Lennernäs, M. & Eriksson, K. (2002). Postprandial responses of glucose, insulin and triglycerides : Influence of the timing of meal intake during night work. Nutrition and Health, 16, 133-141. [Mer information]
Holmbäck, U., Forslund, A., Forslund, J., Hambræus, L., Lennernäs, M., Löwden, A., Stridsberg, M., Åkerfeldt, T. & Åkerstedt, T. (2001). Changes in blood lipid profile and endocrine response as a result of an isocaloric high carbohydrate or high-fat diet in consideration of circadian rhythm. The FASEB Journal, 15 (4), A640-. [Mer information]
Sepp, H., Lennernäs, M., Pettersson, R. & Abrahamsson, L. (2001). Children's nutrient intake at preschool and at home. Acta Paediatrica, 90 (5), 483-491. 10.1111/j.1651-2227.2001.tb00786.x [Mer information]
Landström, U., Knutsson, A., Lennernäs, M. & Stenudd, A. (2001). Onset of drowsiness and satiation after meals with different energy contents. Nutrition and Health, 15 (2), 87-95. 10.1177/026010600101500202 [Mer information]
Lowden, A., Holmbäck, U., Åkerstedt, T., Forslund, A. & Lennernäs, M. (2001). Time of day and type of food ­relation to mood and hunger during 24 h of constant conditions. Journal of Human Ergology, 30 (1-2), 381-386. 10.11183/jhe1972.30.381 [Mer information]
Lennernäs, M. (2000). Biological rhythms, appetite and odd eating behaviour [Dygnsrytm, matlust och udda matvanor]. Scandinavian Journal of Nutrition/Næringsforskning, 44 (3), 118-120. [Mer information]
Holmbäck, U., Forslund, A., Forslund, J., Hambræus, L., Lennernäs, M., Åkerfeldt, T., Löwden, A. & Åkerstedt, T. (2000). Changes in energy expenditure and substrate utilization as a result of a nigh carbohydrate or high fat diet in consideration of diurnal rhythm. The FASEB Journal, 14 (4), A790-. [Mer information]
Landström, U., Knutsson, A. & Lennernäs, M. (2000). Field studies on the effects of food content on wakefulness. Nutrition and Health, 14 (4), 195-204. [Mer information]
Landström, U., Knutsson, A., Lennernäs, M. & Söderberg, L. (2000). Laboratory studies of the effects of carbohydrate consumption on wakefulness. Nutrition and Health, 13 (4), 213-225. [Mer information]
Andersson, I., Lennernäs, M. & Rössner, S. (2000). Meal pattern and risk factor evaluation in one-year completers of a weight reduction program for obese men - the "Gustaf" study. Journal of Internal Medicine, 247, 30-38. 10.1046/j.1365-2796.2000.00569.x [Mer information]
Wissing, U., Lennernäs, M., Ek, A. & Unosson, M. (2000). Meal patterns and meal quality in patients with leg ulcers. Journal of human nutrition and dietetics (Print), 13 (1), 3-12. 10.1046/j.1365-277X.2000.00207.x [Mer information]
Lennernäs, M. & Andersson, I. (1999). Food-based classification of eating episodes (FBCE). Appetite, 32 (1), 53-65. 10.1006/appe.1998.0196 [Mer information]
Lennernäs, M. (1998). Dietary assessment and validity : To measure what is meant to measure. Scandinavian Journal of Nutrition/Næringsforskning, 42 (2), 63-65. [Mer information]
Wissing, U., Lennernäs, M., Ek, A. & Unosson, M. (1998). Monitoring of dietary quality in outpatients by qualitative meal classification method. Journal of human nutrition and dietetics (Print), 11 (2), 125-133. 10.1046/j.1365-277X.1998.00089.x [Mer information]
Becker, W., Lennernäs, M., Gustafsson, I., Haraldsdóttir, J., Nydahl, M., Vessby, B. & Ytterfors, A. (1998). Precoded food records compared with weighed food records for measuring dietary habits in a population of Swedish adults. Scandinavian Journal of Nutrition/Næringsforskning, 42 (4), 145-149. [Mer information]
Lennernäs, M., Åkerstedt, T., Hagman, U., Bruce, Å. & Hambræus, L. (1997). A new approach for evaluation of meal quality and meal patterns. American Journal of Clinical Nutrition, 65 (4), 1360-1361. [Mer information]
Lennernäs, M., Fjellström, C., Becker, W., Giachetti, I., Schmitt, A., Remaut-De Winter, A. & Kearney, M. (1997). Influences on food choice perceived to be important by nationally-representative samples of adults in the European Union. European Journal of Clinical Nutrition, 51 (Suppl. 2), S8-S15. [Mer information]
Wissing, U., Unosson, M., Lennernäs, M. & Ek, A. (1997). Nutritional intake and physical activity in leg ulcer patients. Journal of Advanced Nursing, 25 (3), 571-578. 10.1046/j.1365-2648.1997.1997025571.x [Mer information]
Graaf, C., Gaag, M., Kafatos, A., Lennernäs, M. & Kearney, J. (1997). Stages of dietary change among nationally-representative samples of adults in the European Union. European Journal of Clinical Nutrition, 51 (Suppl. 2), S47-S56. [Mer information]
Sidenvall, B., Lennernäs, M. & Ek, A. (1996). Elderly patients' meal patterns : A retrospective study. Journal of human nutrition and dietetics (Print), 9 (4), 263-272. 10.1046/j.1365-277X.1996.00459.x [Mer information]
Wallin, G., Lennernäs, M. & Andersson, M. (1995). Comparisons between recalled and observed dietary intake in anorectics and bulimics : A validation study. Journal of human nutrition and dietetics (Print), 8 (3), 201-208. 10.1111/j.1365-277X.1995.tb00313.x [Mer information]
Lennernäs, M., Hambræus, L. & Åkerstedt, T. (1995). Shift related dietary intake in day and shift workers. Appetite, 25 (3), 253-265. 10.1006/appe.1995.0060 [Mer information]
Lennernäs, M., Åkerstedt, T. & Hambræus, L. (1994). Nocturnal eating and serum cholesterol of three-shift workers. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 20 (6), 401-406. [Mer information]
Lennernäs, M., Hambræus, L. & Åkerstedt, T. (1994). Nutrient intake in day workers and shift workers. Work & Stress, 8 (4), 332-342. 10.1080/02678379408256540 [Mer information]
Lennernäs, M., Abrahamsson, L., Hambræus, L. & Åkerstedt, T. (1994). Nutrition and 3-shift work : the 24-hour intake of energy and nutrients. Ecology of Food and Nutrition, 32 (3-4), 157-165. [Mer information]
Lennernäs, M., Åkerstedt, T., Hagman, U., Bruce, Å. & Hambræus, L. (1993). A new approach for evaluation of meal quality and meal patterns. Journal of human nutrition and dietetics (Print), 6 (3), 261-273. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Lennernäs, M. (2008). Dygnsrytm. Elevhälsa (2), 5-11. [Mer information]
Lennernäs, M. (2008). Ifrågasätt budskapet om det farliga mättade fettet. Näringsvärt (1), 21-. [Mer information]
Lennernäs, M. (2008). Inre miljö lika viktig som yttre. Näringsvärt (2), 29-. [Mer information]
Lennernäs, M. (2008). Med måltider och kärlek skall folkhälsan byggas. Näringsvärt (3). [Mer information]
Lennernäs, M. (2008). Metoder för aptitreglering. Näringsvärt (4), 29-. [Mer information]
Lennernäs, M. (2008). Störd dygnsrytm vilseleder aptiten och kroppen. Elevhälsa (2), 23-27. [Mer information]
Lennernäs, M. (1995). Nutrition i ett biosocialt perspektiv. Vår Föda, 47, 47-48. [Mer information]
Lennernäs, M. (1995). Ny dimension inom näringsforskningen : Samlad EU-forskning kring måltidsmönster. Livsmedelsteknik : tidskrift för livsmedelsförädling och näringsfrågor, 11 (3). [Mer information]
Lennernäs, M., Fjellström, C. & Abrahamsson, L. (1994). En spektralanalys av måltiden : kostsociologi - nytt ämne i Uppsala. Scandinavian Journal of Nutrition/Næringsforskning, 38 (3), 144-145. [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Lennernäs, M. (2012). Betyder motivation mer än lokaler och lärare?. Kristianstadsbladet (15/5), B5-. [Mer information]
Lennernäs, M. (2008). Sömn och fysisk aktivitet påverkar aptiten : Nordiska nutritionskonferensen. Nordisk Nutrition (3), 14-15. [Mer information]
Sepp, H., Lennernäs, M. & Abrahamsson, L. (2006). Preschool children´s meal patterns analysed using the Food-Based Classification of Eating Episodes model. Scandinavian Journal of Food and Nutrition, 50 (3), 131-138. 10.3402/fnr.v50i3.1592 [Mer information]
Erlandsson, M., Lennernäs, M. & Månsson, H. (2005). Mjölk & mejeriprodukter : viktiga näringskällor. Vaar Foeda, 57 (1), 30-35. [Mer information]
Lennernäs, M. (2003). Geléhallon dyrare än morötter : prispolitik löser inte fetmaproblemet. Vaar Foeda, 55 (5), 14-. [Mer information]
Lennernäs, M. (2002). En hungrig elev är en rastlös elev. Vaar Foeda, 54 (2), 33-. [Mer information]
Lennernäs, M. (1998). Kan vi lita på alla larmrapporter? : minisymposium om epidemiologi och kostrekommendationer. Vaar Foeda, 50 (7), 28-29. [Mer information]
Lennernäs, M. (1997). Så tycker EU-konsumenten om mat, näring och hälsa. Vaar Foeda, 49 (3), 28-29. [Mer information]
Lennernäs, M. (1996). När på dygnet ska vi äta?. Vaar Foeda, 48 (1), 3-7. [Mer information]

Böcker

Lennernäs, M. & Wiberg, K. (2006). Kosten, kroppen, klockan : att äta, sova och arbeta på udda tider. Stockholm: Fitnessförlaget. 151 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Lennernäs, M. (1993). Nutrition and shift work : the effect of work hours on dietary intake, meal patterns and nutritional status parameters. Diss. (sammanfattning), 1993. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 64 s. (Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten 402) [Mer information]

Kapitel i böcker

Lennernäs, M. (1998). Goda matvanor. Barn och ungdom med övervikt. Stockholm: Gothia Förlag AB. S. 15-27. [Mer information]

Konferensbidrag

Lennernäs Wiklund, M., Gard, G., Lindberg, P., Olofsson, N., Risberg, A. & Willmer, M. (2018). Hann du äta? : En enkät och intervjustudie av arbetsmåltidens förutsättningar och betydelse för hälsa och välbefinnande vid skift- och schemalagt arbete med nattarbete. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 129-. [Mer information]
Hansson, E. & Lennernäs, M. (2014). The difficulties of measuring adolescents' food intake and behaviors<em> </em>. . [Mer information]
Nyberg, M. & Lennernäs Wiklund, M. (2013). I tid och otid - arbetsmåltidens betydelse för återhämtning och hälsa. . [Mer information]
Lennernäs Wiklund, M., Nyberg, M., Johansson, M. & Wetterstrand, M. (2013). Meals and shift work : food choice, time of day and meal environment - three important dimensions for rest and health. . [Mer information]
Lowden, A., Åkerstedt, T., Holmbäck, U., Forslund, A., Forslund, J. & Lennernäs, M. (2001). Carbohydrate vs. high fat meal - effects on performance and sleepiness during a 24h wake period. . [Mer information]
Sepp, H., Abrahamsson, L., Lennernäs, M., Hagman, U. & Pettersson, R. (2000). Pre-school children's nutrient intake at pre-school and home. : SNF Swedish Nutrition Foundation. [Mer information]
Becker, W., Lennernäs, M., Gustafsson, I., Haraldsdottir, J., Nydahl, M., Vessby, B. & Ytterfors, A. (1996). Precoded or weighed food records for measuring dietary habits in a population of Swedish adults : I Food intake. . [Mer information]

Rapporter

Dahl Lassen, A., Thorsen, A., Haapala, I., Lennernäs Wiklund, M., Nyberg, M., Beck, A. & Fagt, S. (2017). Food at Work around the Clock – The Nordic Model : Report from a Nordic Workshop, November 4, 2016, Copenhagen, Denmark. Søborg: National Food Institute, Technical University of Denmark. 41 s. Länk [Mer information]
Nyberg, M., Lennernäs, M., Jahncke, H. & Ljung, R. (2012). Personalrestaurangen som måltidsarena : uppfattningar om och attityder till maten och måltiden på arbetsplatsen. Gävle: Högskolan i Gävle. 102 s. Länk [Mer information]
Lennernäs, M. (2011). Lunch och lärande - skollunchens betydelse för elevernas prestation och situation i klassrummet : inventering av kunskapslärandet, teorier och begrepp. Uppsala: Livsmedelsverket. 27 s. (Livsmedelsverkets rapportserie 2011:1) Länk [Mer information]
Nyberg, M., Lennernäs, M., Sepp, H. & Sollerhed, A. (2010). Förskolebarns hälsa och välbefinnande : dialoger med föräldrar till förskolebarn, Kristianstad Kommun. 87 s. Länk [Mer information]
Lennernäs, M., Lowden, A., Gillberg, M., Pernler, H., Nordlund, G. & Norberg, H. (2005). Mat- och sömnskola : för skolan. Stockholm: Mjölkfrämjandet. 15 s. [Mer information]
Nordlund, G., Norberg, H., Lennernäs, M., Gillberg, M. & Pernler, H. (2004). Dygnsrytm och skolarbete. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 123 s. Länk [Mer information]
Nordlund, G., Lennernäs, M. & Norberg, H. (2004). Måltider och dryck, särskilt mjölk, hos högstadieelever : med uppdelning på kön, morgon- och kvällsmänniskor. Stockholm: Svensk Mjölk Forskning. 46 s. [Mer information]
Byström, M., Landström, U. & Lennernäs, M. (2003). Kännedom, attityd och levnadsmönster bland högskolestuderande angående kost, motion och trötthet. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 35 s. (Arbetslivsrapport / Arbetslivsinstitutet 2003:18) Länk [Mer information]
Byström, M., Neely, G., Landström, U. & Lennernäs, M. (2002). Måltidens inverkan på vakenhet och prestation. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 20 s. (Arbetslivsrapport / Arbetslivsinstitutet 2002:10) Länk [Mer information]
Landström, U., Lennernäs, M. & Knutsson, A. (1997). Fältstudier avseende kostinnehållets inverkan på vakenhet. Solna: Arbetslivsinstitutet. 19 s. (Arbetslivsrapport / Arbetslivsinstitutet 1997:16) [Mer information]
Brattberg, C. & Lennernäs, M. (1997). Socialtjänstens roll i det förebyggande folkhälsoarbetet. Stockholm: Folkhälsoinstitutet. 27 s. (F-serie / Folkhälsoinstitutet 1997:12) [Mer information]
Lennernäs, M., Becker, W. & Hagman, U. (1994). Matvanor före och efter beskattningen av lunchsubventionerna. Uppsala: Statens livsmedelsverk. 73 s. (Rapport / Livsmedelsverket 94:4) [Mer information]
Lennernäs, M. & Hambræus, L. (1993). Nutritionella aspekter på skiftarbete : arbetstidens påverkan på individens näringsintag och måltidsordning : slutrapportering av projekt. Stockholm: Institutionen för näringslära, Uppsala universitet. 10 s. [Mer information]

Recensioner

Lennernäs, M. (1995). Nutrition i ett biosocial perspektiv : Recension av Food intake and energy expenditure. Scandinavian Journal of Nutrition/Næringsforskning. S. 46-. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)