Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Anna Qvarfordt

Anna Qvarfordt

Forskarpresentation

Anna Qvarfordt

Fil.dr, universitetslektor i Idrottsvetenskap

Forskningsämne: Idrottsvetenskap

Anna Qvarfordt tillhör forskargruppen inom Idrottsvetenskap och är främst aktiv inom idrottssociologi. Hon intresserar sig bland annat för området doping i idrott och samhälle, med speciellt fokus på antidopingarbete.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Anna Qvarfordt engagerad i ett forskningsprojekt om hälsa, träning, kroppsideal och doping. Syftet med projektet är att undersöka sambandet mellan kroppsmissnöje samt attityder mot prestationshöjande droger/substanser och metoder bland svenska ungdomar.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Qvarfordt, A., Ahmadi, N., Bäckström, Å. & Hoff, D. (2021). Limitations and duties : elite athletes’ perceptions of compliance with anti-doping rules. Sport in Society : Cultures, Media, Politics, Commerce, 24 (4), 551-570. 10.1080/17430437.2019.1681404 [Mer information]
Svedsäter, G., Svennberg, L., Westfelt, L., Qvarfordt, A. & Lilja, M. (2021). Performance and image enhancing substance use among young people in Sweden. Performance Enhancement & Health, 9 (2). 10.1016/j.peh.2021.100194 [Mer information]
Qvarfordt, A., Hoff, D., Bäckström, Å. & Ahmadi, N. (2019). From fighting the bad to protecting the good : legitimation discourses in WADA’s athlete guides. Performance Enhancement & Health, 7 (1-2). 10.1016/j.peh.2019.100147 [Mer information]
Efverström, A., Ahmadi, N., Hoff, D. & Bäckström, Å. (2016). Anti-doping and legitimacy : an international survey of elite athletes’ perceptions. International Journal of Sport Policy and Politics, 8 (3), 491-514. 10.1080/19406940.2016.1170716 [Mer information]
Efverström, A., Bäckström, Å., Ahmadi, N. & Hoff, D. (2016). Contexts and conditions for a level playing field : Elite athletes’ perspectives on anti-doping in practice. Performance Enhancement & Health, 5 (2), 77-85. 10.1016/j.peh.2016.08.001 [Mer information]

Doktorsavhandling

Qvarfordt, A. (2019). Anti-doping – a legitimate effort? : Elite athletes' perspectives on policy and practice. Diss. (sammanfattning), 2019. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. 93 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Qvarfordt, A. & Hoff, D. (2019). Idrottens antidopingarbete - självreglering och legitimitet. Sport Management Del 2 : <em> Styrning och samhällsengagemang inom svensk idrott</em>. Stockholm: SISU Idrottsböcker. S. 272-. [Mer information]

Konferensbidrag

Efverström, A. & Bäckström, Å. (2017). Different societies, different conditions : Lessons from anti-doping in elite-sport on a global level. Doping in sport, doping in society - Lessons, themes and connections : Book of abstracts: Aarhus University, Department of Public Health. S. 7-8. [Mer information]
Efverström, A., Ahmadi, N., Bäckström, Å. & Hoff, D. (2014). Anti-doping and legitimacy : An international survey of elite athletes’ perceptions. : Elsevier. S. 115-. 10.1016/j.peh.2015.06.028 [Mer information]
Efverström, A. (2011). Synen på kunskap inom idrott och hälsa : Ett utbildningssociologiskt perspektiv. . [Mer information]

Recensioner

Qvarfordt, A. (2018). A forensic approach to anti-doping : Recension av boken Detecting doping in sport av Stephen Moston och Terry Engelberg. Idrottsforum.org/Nordic sport science forum. [Mer information]
Efverström, A. (2016). Två aktuella böcker problematiserar den moraliska kampen mot dopning inom idrotten : Recension av böckerna <em>The War on Drugs in Sport</em> av Vanessa McDermott och <em>Testing for Athlete Citizenship</em> av Kathryn E. Henne. Idrottsforum.org/Nordic sport science forum. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)