Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Anna Qvarfordt

Anna Qvarfordt

Forskarpresentation

Anna Qvarfordt

Fil.dr, universitetslektor i Idrottsvetenskap

Forskningsämne: Idrottsvetenskap

Anna Qvarfordt tillhör forskargruppen inom Idrottsvetenskap och är främst aktiv inom idrottssociologi. Hon intresserar sig bland annat för området doping i idrott och samhälle, med speciellt fokus på antidopingarbete.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Anna Qvarfordt engagerad i ett forskningsprojekt om hälsa, träning, kroppsideal och doping. Syftet med projektet är att undersöka sambandet mellan kroppsmissnöje samt attityder mot prestationshöjande droger/substanser och metoder bland svenska ungdomar.

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Qvarfordt, A. (2019). Anti-doping – a legitimate effort? : Elite athletes' perspectives on policy and practice. Diss. (sammanfattning), 2019. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. 93 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Qvarfordt, A. & Hoff, D. (2019). Idrottens antidopingarbete - självreglering och legitimitet. Sport Management Del 2 : <em> Styrning och samhällsengagemang inom svensk idrott</em>. Stockholm: SISU Idrottsböcker. S. 272-. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)