Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Anna Qvarfordt

Anna Qvarfordt

Forskarpresentation

Anna Qvarfordt

Fil.dr, universitetslektor i Idrottsvetenskap

Forskningsämne: Idrottsvetenskap

Anna Qvarfordt tillhör forskargruppen inom Idrottsvetenskap och är främst aktiv inom idrottssociologi. Hon intresserar sig bland annat för området doping i idrott och samhälle, med speciellt fokus på antidopingarbete.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Anna Qvarfordt engagerad i ett forskningsprojekt om hälsa, träning, kroppsideal och doping. Syftet med projektet är att undersöka sambandet mellan kroppsmissnöje samt attityder mot prestationshöjande droger/substanser och metoder bland svenska ungdomar.

LÄS MER OM

  • Publikationer

Konferensbidrag

Efverström, A. & Bäckström, Å. (2017). Different societies, different conditions : Lessons from anti-doping in elite-sport on a global level. Doping in sport, doping in society - Lessons, themes and connections : Book of abstracts: Aarhus University, Department of Public Health. S. 7-8. [Mer information]
Efverström, A., Ahmadi, N., Bäckström, Å. & Hoff, D. (2014). Anti-doping and legitimacy : An international survey of elite athletes’ perceptions. : Elsevier. S. 115-. 10.1016/j.peh.2015.06.028 [Mer information]
Efverström, A. (2011). Synen på kunskap inom idrott och hälsa : Ett utbildningssociologiskt perspektiv. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-02-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)