Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Kajsa Jerlinder

Forskarpresentation

Kajsa Jerlinder

Universitetslektor, Fil. dr i handikappsvetenskap

Forskningsämne: Idrottsvetenskap

AKTUELL FORSKNING

Kajsa Jerlinders forskningsintresse rör sig inom anpassad fysisk aktivitet (AFA), inkludering, funktionsnedsättning, handikappvetenskap, delaktighet, möjligheter till och villkor för fysisk aktivitet i skolan, på fritiden och genom hela vuxenlivet samt andra frågor som är kopplade till social rättvisa.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Arnell, S., Jerlinder, K. & Lundqvist, L. (2023). Feasibility of using Q-sort to map conditional participation in physical activity in adolescents with autism spectrum disorder. Adapted Physical Activity Quarterly, 40 (1), 63-85. 10.1123/apaq.2022-0035 [Mer information]
Arnell, S., Jerlinder, K., Geidne, S. & Lundqvist, L. (2022). Experiences of stakeholder collaboration when promoting participation in physical activity among adolescents with autism spectrum disorder. Disability and Rehabilitation, 44 (9), 1728-1736. 10.1080/09638288.2021.1887944 [Mer information]
Arnell, S., Jerlinder, K. & Lundqvist, L. (2020). Parents’ perceptions and concerns about physical activity participation among adolescents with autism spectrum disorder. Autism, 24 (8), 2243-2255. 10.1177/1362361320942092 [Mer information]
Arnell, S., Jerlinder, K. & Lundqvist, L. (2018). Perceptions of Physical Acitivty Participation Among Adolescents with Autism Spectrum Disorders: A Conceptual Model of Conditional Participation. Journal of autism and developmental disorders, 48 (5), 1792-1802. 10.1007/s10803-017-3436-2 [Mer information]
Geidne, S. & Jerlinder, K. (2016). How sports clubs include children and adolescents with disabilities in their activities : A systematic search of peer-reviewed articles. Sport Science Review, XXV (1-2), 29-52. 10.1515/ssr-2016-0002 [Mer information]
Klavina, A., Jerlinder, K., Kristén, L., Hammar, L. & Souliee, T. (2014). Cooperative oriented learning in inclusive physical education. European Journal of Special Needs Education, 29 (2), 119-134. 10.1080/08856257.2013.859818 [Mer information]
Jerlinder, K., Danermark, B. & Gill, P. (2010). Swedish Primary School Teachers' attitudes to inclusion : The case of PE and pupils with physical disabilities. European Journal of Special Needs Education, 25 (1), 45-57. 10.1080/08856250903450830 [Mer information]
Jerlinder, K., Danermark, B. & Gill, P. (2009). Normative approaches to justice in physical education for pupils with physical disabilities : dilemmas of recognition and redistribution. Disability & Society, 24 (3), 331-342. 10.1080/09687590902789495 [Mer information]
Jerlinder, K. (2003). Inclusive education: what is it, and for whom? : definitions and limitations. Reach, 16 (2), 104-116. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Arnell, S., Jerlinder, K. & Lundqvist, L. (2017). Participation in physical activities : a multilevel challenge for adolescents with autism spectrum disorders. Developmental Medicine & Child Neurology, 59 (S2), 8-8. 10.1111/dmcn.13455 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Jerlinder, K. (2010). Idrottslärares attityder till inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder.. Specialpedagogisk tidskrift: att undervisa (2), 4-5. [Mer information]
Jerlinder, K. (2006). Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder - ett dilemma?. Svensk Idrottsforskning : Organ för Centrum för Idrottsforskning (3), 42-44. [Mer information]

Doktorsavhandling

Jerlinder, K. (2010). Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder : en utopi?. Diss. (sammanfattning), 2010. Örebro: Örebro universitet. 82 s. (Studies from The Swedish Institute for Disability Research 33) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Geidne, S. & Jerlinder, K. (2019). Jämlik idrott och funktionsnedsättningar. Idrotten och (o)jämlikheten : I medlemmarnas eller samhällets intresse?. Stockholm: Centrum för idrottsforskning. S. 133-148. Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Jerlinder, K., Wickman, K., Fröding, K. & Appelgren, A. (2021). Improving The Learning Environment In Physical Education : A Systematic Review Focusing On Students Who Meet Difficulties In Social Interaction. Quality partnerships in Adapted Physical Activity : Stronger Together! : Book of abstracts. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. S. 53-53. [Mer information]
Geidne, S. & Jerlinder, K. (2019). Sports clubs and young people with disabilities - a matter of equality?. . [Mer information]
Jerlinder, K. & Geidne, S. (2017). Documented inclusive physical activities for children and adolescents with disabilities within sport clubs. Nordic Sport Science Conference : 'The Double-Edged Sword of Sport: HealthPromotion Versus Unhealthy Environments’. S. 36-36. [Mer information]
Geidne, S. & Jerlinder, K. (2015). How can sport clubs for non-disabled youth include children and adolescents with disabilities?. . [Mer information]
Klavina, A., Kristén, L., Hammar, L., Jerlinder, K. & Soulie, T. (2013). Cooperation Directed Learning in Inclusive Physical Education. 6th Baltic Scientific Conference Sport Science for Sustainable Society Riga, LATVIA, April 2013.. S. 79-79. [Mer information]
Jerlinder, K., Klavina, A., Kristén, L., Hammar, L. & Soulie, T. (2013). Cooperation directed learning in inclusive physical education. NNDR – 12th Research Conference, May 30–31, 2013 in Turku, Finland<em> </em> : Abstract book. S. 97-97. [Mer information]
Jerlinder, K. & Soulié, T. (2013). Inclusion in adapted physical activity in theory and practice : Educational and didactical reflections and discussion. . [Mer information]
Klavina, A., Kristén, L., Hammar, L. & Jerlinder, K. (2011). Cooperation-Oriented Learning Using Peer Tutors for Increased Involvement in Physical Education. . [Mer information]
Jerlinder, K. (2010). Vad behövs för att en inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder ska fungera?. . [Mer information]
Jerlinder, K. (2009). International Review of Teachers' Attitudes to Inclusive Education : The case of Physical Education. ISAPA, International Symposium of Adapted Physical Activity : Gävle, Sweden, June 2009. S. 1-10. [Mer information]
Jerlinder, K. (2009). Swedish PE Teachers' attitudes toward teaching pupils with physical disabilities in inclusive PE settings. ISAPA, International Symposium of Adapted Physical Activity. S. 1-5. [Mer information]

Licentiatavhandling

Jerlinder, K. (2005). Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder : dilemma kring omfördelning och erkännande.. Lic.-avh. , 2005. Örebro: Universitetsbiblioteket. 112 s. (Studies from the Swedish Institute for Disability Research 12) [Mer information]

Rapporter

Jerlinder, K. & Danermark, B. (2010). ANED country report on equality of educational and training opportunities for young disabled people : Country: Sweden. 16 s. (Academic network of European disability experts (ANED)) Länk [Mer information]
Jerlinder, K. (2001). Kartläggning av utbildningsutbudet inom anpassad fysisk aktivitet vid Sveriges folkhögskolor, högskolor och universitet. Bollnäs: Svenskt utvecklingscentrum för handikappidrott (SUH). 48 s. (SUH Rapport 2) [Mer information]

Övrigt

Jerlinder, K. (2020). Beteendeförändrande tekniker för att öka fysisk aktivitet vid fysisk funktionsnedsättning. s. (SBU 2019/563) Länk [Mer information]
Appelgren, A., Fröding, K., Fredriksson, K., Nakano Hylander, A., Bergman, M., Jerlinder, K., Wickman, K. & Hedman, A. (2020). [Systematisk översikt] En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – med fokus på socialt samspel. Solna: Skolforskningsinstitutet. 58 s. (Skolforskningsinstitutets systematiska översikter 20) Länk [Mer information]
Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-10-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)