Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Kajsa Jerlinder

Forskarpresentation

Kajsa Jerlinder

Universitetslektor, Fil. dr i handikappsvetenskap

Forskningsämne: Idrottsvetenskap

AKTUELL FORSKNING

Kajsa Jerlinders forskningsintresse rör sig inom anpassad fysisk aktivitet (AFA), inkludering, funktionsnedsättning, handikappvetenskap, delaktighet, möjligheter till och villkor för fysisk aktivitet i skolan, på fritiden och genom hela vuxenlivet samt andra frågor som är kopplade till social rättvisa.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Arnell, S., Jerlinder, K. & Lundqvist, L. (2023). Feasibility of using Q-sort to map conditional participation in physical activity in adolescents with autism spectrum disorder. Adapted Physical Activity Quarterly, 40 (1), 63-85. 10.1123/apaq.2022-0035 [Mer information]
Arnell, S., Jerlinder, K., Geidne, S. & Lundqvist, L. (2022). Experiences of stakeholder collaboration when promoting participation in physical activity among adolescents with autism spectrum disorder. Disability and Rehabilitation, 44 (9), 1728-1736. 10.1080/09638288.2021.1887944 [Mer information]
Arnell, S., Jerlinder, K. & Lundqvist, L. (2020). Parents’ perceptions and concerns about physical activity participation among adolescents with autism spectrum disorder. Autism, 24 (8), 2243-2255. 10.1177/1362361320942092 [Mer information]
Arnell, S., Jerlinder, K. & Lundqvist, L. (2018). Perceptions of Physical Acitivty Participation Among Adolescents with Autism Spectrum Disorders: A Conceptual Model of Conditional Participation. Journal of autism and developmental disorders, 48 (5), 1792-1802. 10.1007/s10803-017-3436-2 [Mer information]
Geidne, S. & Jerlinder, K. (2016). How sports clubs include children and adolescents with disabilities in their activities : A systematic search of peer-reviewed articles. Sport Science Review, XXV (1-2), 29-52. 10.1515/ssr-2016-0002 [Mer information]
Klavina, A., Jerlinder, K., Kristén, L., Hammar, L. & Souliee, T. (2014). Cooperative oriented learning in inclusive physical education. European Journal of Special Needs Education, 29 (2), 119-134. 10.1080/08856257.2013.859818 [Mer information]
Jerlinder, K., Danermark, B. & Gill, P. (2010). Swedish Primary School Teachers' attitudes to inclusion : The case of PE and pupils with physical disabilities. European Journal of Special Needs Education, 25 (1), 45-57. 10.1080/08856250903450830 [Mer information]
Jerlinder, K., Danermark, B. & Gill, P. (2009). Normative approaches to justice in physical education for pupils with physical disabilities : dilemmas of recognition and redistribution. Disability & Society, 24 (3), 331-342. 10.1080/09687590902789495 [Mer information]
Jerlinder, K. (2003). Inclusive education: what is it, and for whom? : definitions and limitations. Reach, 16 (2), 104-116. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Arnell, S., Jerlinder, K. & Lundqvist, L. (2017). Participation in physical activities : a multilevel challenge for adolescents with autism spectrum disorders. Developmental Medicine & Child Neurology, 59 (S2), 8-8. 10.1111/dmcn.13455 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Jerlinder, K. (2010). Idrottslärares attityder till inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder.. Specialpedagogisk tidskrift: att undervisa (2), 4-5. [Mer information]
Jerlinder, K. (2006). Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder - ett dilemma?. Svensk Idrottsforskning : Organ för Centrum för Idrottsforskning (3), 42-44. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2019-12-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)