Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Kajsa Jerlinder

Forskarpresentation

Kajsa Jerlinder

Universitetslektor, Fil. dr i handikappsvetenskap

Forskningsämne: Idrottsvetenskap

AKTUELL FORSKNING

Kajsa Jerlinders forskningsintresse rör sig inom anpassad fysisk aktivitet (AFA), inkludering, funktionsnedsättning, handikappvetenskap, delaktighet, möjligheter till och villkor för fysisk aktivitet i skolan, på fritiden och genom hela vuxenlivet samt andra frågor som är kopplade till social rättvisa.

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Jerlinder, K. (2010). Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder : en utopi?. Diss. (sammanfattning), 2010. Örebro: Örebro universitet. 82 s. (Studies from The Swedish Institute for Disability Research 33) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Geidne, S. & Jerlinder, K. (2019). Jämlik idrott och funktionsnedsättningar. Idrotten och (o)jämlikheten : I medlemmarnas eller samhällets intresse?. Stockholm: Centrum för idrottsforskning. S. 133-148. Länk [Mer information]

Licentiatavhandling

Jerlinder, K. (2005). Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder : dilemma kring omfördelning och erkännande.. Lic.-avh. , 2005. Örebro: Universitetsbiblioteket. 112 s. (Studies from the Swedish Institute for Disability Research 12) [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2019-12-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)