Forskarpresentation

Amir Rostami

Forskarpresentation

Amir Rostami

Universitetslektor

Forskningsämne: Kriminologi

E-post: amir.rostami@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växeln)

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Sturup, J., Rostami, A., Mondani, H., Gerell, M., Sarnecki, J. & Edling, C. (2019). Increased Gun Violence Among Young Males in Sweden : a Descriptive National Survey and International Comparison. European Journal on Criminal Policy and Research, 25 (4), 365-378. 10.1007/s10610-018-9387-0 [Mer information]
Rostami, A. (2017). Street-gang violence in Sweden is a growing concern. Sociologisk forskning, 54 (4), 365-368. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-12-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)