Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Amir Rostami

Forskarpresentation

Amir Rostami

Professor

Forskningsämne: Kriminologi

E-post: amir.rostami@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växeln)

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Dawson, L., Rostami, A., Mondani, H., Harris-Hogan, S. & Amarasingam, A. (2024). A comparative analysis of Canadian and Swedish foreign fighters. Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression. 10.1080/19434472.2024.2333954 [Mer information]
Lilford, R., Hossain, I., Dahlberg, M., Wahlgren, C., Bellander, B., Rostami, A., Günther, M., Bartek, J. & Rostami, E. (2024). Increased incidence and mortality of civilian penetrating traumatic brain injury in Sweden : a single centre registry-based study.. World Neurosurgery, 182, 493-505. 10.1016/j.wneu.2023.11.129 [Mer information]
Rostami, A., Mondani, H., Carlsson, C., Sarnecki, J., Edling, C. & Sturup, J. (2024). Lone threats: a register-based study of Swedish lone actors. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 48 (1), 75-94. 10.1080/01924036.2022.2100802 [Mer information]
Dawson, L., Rostami, A. & Mondani, H. (2024). Violent extremism in the hinterland of the ‘War on Terror’ : comparative studies of Canada and Sweden. Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression. 10.1080/19434472.2024.2333948 [Mer information]
Renberg, M., Dahlberg, M., Gellerfors, M., Rostami, A., Günther, M. & Rostami, E. (2023). Prehospital transportation of severe penetrating trauma victims in Sweden during the past decade: a police business?. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 31 (1). 10.1186/s13049-023-01112-x [Mer information]
Mondani, H. & Rostami, A. (2022). Criminal nomads: The role of multiple memberships in the criminal collaboration network between Hells Angels MC and Bandidos MC. Global crime, 23 (2), 193-215. 10.1080/17440572.2022.2086124 [Mer information]
Mondani, H. & Rostami, A. (2022). Uncovering the degree of criminal organization : Swedish street gangs and the role of mobility and co-offending networks. Social Science Research, 103. 10.1016/j.ssresearch.2021.102657 [Mer information]
Günther, M., Dahlberg, M., Rostami, A., Azadali, A., Arborelius, U., Linder, F. & Rostami, E. (2021). Incidence, demographics, and outcomes of penetrating trauma in Sweden during the past decade. Frontiers in Neurology, 12. 10.3389/fneur.2021.730405 [Mer information]
Gerell, M., Sturup, J., Magnusson, M., Nilvall, K., Khoshnood, A. & Rostami, A. (2021). Open drug markets, vulnerable neighbourhoods and gun violence in two Swedish cities. Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 16 (3), 233-244. 10.1080/18335330.2021.1889019 [Mer information]
Rostami, A. & Askanius, T. (2021). State Surveillance of Violent Extremism and Threats of White Supremacist Violence in Sweden. Surveillance & Society, 19 (3), 369-373. 10.24908/ss.v19i3.15025 [Mer information]
Carlsson, C., Rostami, A., Mondani, H., Sturup, J., Sarnecki, J. & Edling, C. (2020). A Life-Course Analysis of Engagement in Violent Extremist Groups. British Journal of Criminology, 60 (1), 74-92. 10.1093/bjc/azz048 [Mer information]
Sturup, J., Gerell, M. & Rostami, A. (2020). Explosive violence : A near-repeat study of hand grenade detonations and shootings in urban Sweden. European Journal of Criminology, 17 (5), 661-677. 10.1177/1477370818820656 [Mer information]
Rostami, A., Sturup, J., Mondani, H., Thevselius, P., Sarnecki, J. & Edling, C. (2020). The Swedish <em>Mujahideen</em> : An Exploratory Study of 41 Swedish Foreign Fighters Deceased in Iraq and Syria. Studies in Conflict and Terrorism, 43 (5), 382-395. 10.1080/1057610X.2018.1463615 [Mer information]
Sturup, J., Rostami, A., Mondani, H., Gerell, M., Sarnecki, J. & Edling, C. (2019). Increased Gun Violence Among Young Males in Sweden : a Descriptive National Survey and International Comparison. European Journal on Criminal Policy and Research, 25 (4), 365-378. 10.1007/s10610-018-9387-0 [Mer information]
Rostami, A. & Mondani, H. (2019). Organizing on two wheels : uncovering the organizational patterns of Hells Angels MC in Sweden. Trends in Organized Crime, 22 (1), 34-50. 10.1007/s12117-017-9310-y [Mer information]
Rostami, A., Mondani, H., Liljeros, F. & Edling, C. (2018). Criminal organizing applying the theory of partial organization to four cases of organized crime. Trends in Organized Crime, 21 (4), 315-342. 10.1007/s12117-017-9315-6 [Mer information]
Sturup, J., Rostami, A., Gerell, M. & Sandholm, A. (2018). Near-repeat shootings in contemporary Sweden 2011 to 2015. Security Journal, 31 (1), 73-92. 10.1057/s41284-017-0089-y [Mer information]
Rostami, A. (2017). Street-gang violence in Sweden is a growing concern. Sociologisk forskning, 54 (4), 365-368. [Mer information]
Rostami, A. & Mondani, H. (2015). The Complexity of Crime Network Data : a Case Study of Its Consequences for Crime Control and the Study of Networks. PLOS ONE, 10 (3). 10.1371/journal.pone.0119309 [Mer information]
Rostami, A., Melde, C. & Holgersson, S. (2015). The myth of success : the emergence and maintenance of a specialized gang unit in Stockholm, Sweden. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 39 (3), 199-217. 10.1080/01924036.2014.973054 [Mer information]
Rostami, A., Leinfelt, F. & Holgersson, S. (2012). An Exploratory Analysis of Swedish Street Gangs : Applying the Maxson and Klein Typology to a Swedish Gang Dataset. Journal of Contemporary Criminal Justice, 28 (4), 426-445. 10.1177/1043986212458195 [Mer information]
Rostami, A., Leinfelt, F. & Brotherton, D. (2012). Understanding gang leaders : Characteristics and driving forces of street gang leaders in Sweden. Free inquiry in creative sociology, 40 (2), 1-19. Länk [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Rostami, A. (2023). Bidragsspärr bör kunna användas mot dömda. Svenska Dagbladet (06-sep). Länk [Mer information]
von Sydow, K., Appelgren, G., Erkers, H., Holmestig, A., Jägerskog, M., Magnusson, V., Nordstrand, A., Oljeqvist, J., Svanström, T., Taylor, K. & Rostami, A. (2023). Debatt: Gängvåldet kräver att ni samlas över blocken. Aftonbladet (13-okt). [Mer information]
Rostami, A., Arrhenius, G. & Tersman, F. (2023). ”Missvisande om brist på forskning”. Svenska Dagbladet (11-nov). Länk [Mer information]
Rostami, A. & Sarnecki, J. (2023). Polisen måste börja jaga kriminella i stället för pinnar. Dagens Nyheter (15-dec). Länk [Mer information]
Rostami, A. & Erfelt, F. (2023). ”Ta hjälp av företagen i kampen mot brott”. Svenska Dagbladet (05-nov). Länk [Mer information]
Rostami, A. (2022). ”Kriminella dränerar våra välfärds­system”. Svenska Dagbladet (15-jun). [Mer information]
Rostami, A. & Sarnecki, J. (2022). ”Skjutningar får inte över­skugga all brottslighet”. Svenska Dagbladet (13-mar). [Mer information]
Rostami, A. & Fuentes, R. (2021). What’s Happening in the Land of Pippi Longstocking? Gangs, Bombs, and Transatlantic Police-to-Police Cooperation.. Police Chief Magazine (Nov), 40-45. Länk [Mer information]
Rostami, A. (2018). "Gör vi inte rätt nu så kommer alla att förlora". Göteborgs-Posten (8-feb). [Mer information]
Lundqvist, B., Rostami, A., Sandbolm, A., Sturup, J. & von Vogelsang, E. (2016). ”En nationell mobilisering mot det grova våldet krävs”. Dagens Nyheter (13-nov). [Mer information]
Rostami, A. (2015). ”Nu krävs en nationell strategi mot våldet". Svenska Dagbladet (13-aug). [Mer information]
Rostami, A. (2011). ”Gatugäng är inget framtidsscenario, utan en realitet”. Svenska Dagbladet (25-sep). [Mer information]

Böcker

Forkby, T., Alstam, K., Gunnarsson, C., Rostami, A., Sarnecki, J. & Wahlgren, P. (2023). Problemlösningarnas eviga nu : Om trygghetsfrämjande och brottspreventiva partnerskap. Lund: Studentlitteratur AB. 338 s. [Mer information]
Rostami, A. & Sarnecki, J. (red.) (2022). Det svenska tillståndet : En antologi om brottsutvecklingen i Sverige. Malmö: Studentlitteratur AB. 472 s. [Mer information]
Rostami, A. (red.) (2022). Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott : Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott. Regeringskansliet. 874 s. (Statens offentliga utredningar 2022:37) Länk [Mer information]
Rostami, A. (2017). Värna demokratin mot våldsbejakande extremism: hinder och möjligheter : Slutbetänkande av utredningen <em>En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism</em>. Stockholm: Wolters Kluwer. 288 s. (Statens offentliga utredningar 2017:110) Länk [Mer information]
Edling, C. & Rostami, A. (red.) (2017). Våldsbejakande extremism: En forskarantologi. Stockholm: SOU. 428 s. (Statens offentliga utredningar 2017:67) Länk [Mer information]
Rostami, A. (2016). Värna demokratin mot våldsbejakande extremism: Nationell samordning och kommunernas ansvar : Delbetänkande av Utredningen <em>En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism</em>. Stockholm: Wolters Kluwer. 228 s. (Statens Offentliga Utredningar 2016:92) Länk [Mer information]
Edling, C. & Rostami, A. (red.) (2016). Våldets sociala dimensioner : Individ, relation, organisation. Lund: Studentlitteratur. 249 s. [Mer information]
Leinfelt, F. & Rostami, A. (red.) (2012). The Stockholm Gang Model: PANTHER : Stockholm Gang Intervention &amp; Prevention Project, 2009-2012. Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län (Stockholm County Police). 350 s. Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Rostami, A. (2016). Criminal Organizing : Studies in the sociology of organized crime. Diss. (sammanfattning), 2016. Stockholm: Department of Sociology, Stockholm University. 103 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Mondani, H., Askanius, T. & Rostami, A. (2023). Country Chapter: Sweden. Transnational linkages between violent right-wing extremism, terrorism and organized crime. Berlin: The Counter Extremism Project (CEP). S. 80-90. Länk [Mer information]
Mondani, H. & Rostami, A. (2023). Criminal nomads: The role of multiple memberships in the criminal collaboration network between Hells Angels MC and Bandidos MC. The Criminology of Carlo Morselli - Part II. Routledge. [Mer information]
Rostami, A. (2023). Organiserad brottslighet, våldbejakande extremism och polisiärt arbete. Religion, migration och polisiärt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. [Mer information]
Rostami, A. & Sarnecki, J. (2022). Det svenska tillståndet: Summering och analys. Det svenska tillståndet : en antologi om brottsutvecklingen i Sverige. Malmö: Studentlitteratur AB. [Mer information]
Rostami, A. (2022). Kriminalpolitik : Berättelsen om det svenska tillståndet. Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2022 av ledande forskare. Sundsvall: Demicom, Mittuniversitetet. S. 25-. [Mer information]
Rostami, A. & Mondani, H. (2022). Samarbete i brott: Organiserad Brottslighet i Sverige 1995–2015. Det svenska tillståndet : En antologi om brottsutvecklingen i Sverige. Malmö: Studentlitteratur AB. [Mer information]
Rostami, A. (2022). Stockholm 2040 : En sammanhållen region mot organiserad brottslighet och utan utsatta områden. Stockholm 2040 : 11 berättelser om liv, arbete, kultur och ekonomi i framtidens stad. Stockholm: Volante. [Mer information]
Rostami, A. & Appelgren, G. (2021). Caset Södertälje. Polisärt arbete i utsatta områden : Utmaningar och möjligheter. Studentlitteratur AB. S. 41-73. [Mer information]
Rostami, A. & Ghazinour, M. (2021). Utsatta områden och brottslighet. Polisiärt arbete i utsatta områden : Utmaningar och möjligheter. Studentlitteratur AB. S. 29-40. [Mer information]
Rostami, A. (2020). De överlappande hoten: Organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism och dess konsekvenser för det polisiära arbetet. Religion, migration och polisiärt arbete. Lund: Studentlitteratur. [Mer information]
Irwin-Rogers, K., Decker, S., Rostami, A., Stephenson, S. & Hellemont, E. (2019). European street gangs and urban violence. Handbook of Global Urban Health. Routledge. S. 484-508. [Mer information]
Ahrne, G. & Rostami, A. (2019). How Is ‘Organized Crime’ Organized?. Organization Outside Organizations: The Abundance of Partial Organization in Social Life. Cambridge: Cambridge University Press. S. 253-270. 10.1017/9781108604994.012 [Mer information]
Rostami, A. (2019). Organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism som antagonistisk hot. Antagonistiska hot och dess påverkan på lokalsamhället : En antologi. Stockholm: Försvarshögskolan (FHS). S. 32-45. [Mer information]
Gunnarson, C. & Rostami, A. (2019). Sweden : Organised crime, politics and civil society. Handbook of Organised Crime and Politics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. S. 35-49. 10.4337/9781786434579.00012 [Mer information]
Sturup, J. & Rostami, A. (2017). Organiserad antagnosim. Våldsbejakande extremism : En forskarantologi. SOU 2017:67. [Mer information]
Sturup, J. & Rostami, A. (2017). Organiserad antagonism : Överlappningen mellan våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet. Våldsbejakande extremism : En forskarantologi. Stockholm: Wolters Kluwer. S. 99-121. [Mer information]
Rostami, A. (2016). Policing Gangs and Organized Crime : Reflections on Conceptual Confusion and Its Consequences from Two Swedish Case Studies. Gang Transitions and Transformations in an International Context. Springer. S. 279-289. 10.1007/978-3-319-29602-9_15 [Mer information]
Rostami, A. (2016). Våldets betydelse för organisering av kriminella gäng. Våldets sociala dimensioner: Individ, relation,<em> </em>organisation. Lund: Studentlitteratur AB. S. 167-186. [Mer information]
Rostami, A. & Leinfelt, F. (2012). Bridging Science and Pragmatism. The Stockholm gang model : PANTHER : Stockholm Gang Intervention &amp; Prevention Project, 2009-2012. Stockholm: Polismyndigheten. S. 90-109. [Mer information]
Rostami, A. & Leinfelt, F. (2012). The History of Swedish Gangs. The Stockholm Gang Model : PANTHER : Stockholm Gang Intervention and Prevention Project, 2009–2012. Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län. S. 80-89. [Mer information]
Leinfelt, F. & Rostami, A. (2012). The PANTHER gang model : Preventive analysis about network targets for a holistic enforcement response. The Stockholm Gang Model PANTHER : Stockholm Gang Intervention &amp; Prevention Project, 2009-2012. Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län. S. 110-153. [Mer information]
Rostami, A. & Leinfelt, F. (2012). The Stockholm Gang Intervention and Prevention Project (SGIP) : introducing a holistic approach to gang enforcement. Youth gangs in international perspective : results from the Eurogang Program of Research. New York: Springer. S. 251-269. 10.1007/978-1-4614-1659-3_15 [Mer information]

Konferensbidrag

Jarynowski, A. & Rostami, A. (2013). Reading Stockholm Riots 2013 in social media by text-mining. . Poznań, Poland: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. S. 353-358. Länk [Mer information]

Licentiatavhandling

Rostami, A. (2013). Tusen fiender : En studie om de svenska gatugängen och dess ledare. Lic.-avh. , 2013. Växjö: Linnaeus University Dissertations. 150 s. (Licentiate thesis 2013:001) Länk [Mer information]

Rapporter

Rostami, A. & Mondani, H. (2024). Kriminella entreprenörer : En studie av den organiserade brottslighetens kopplingar till näringslivet. Stockholm: Stockholms Handelskammare. 88 s. Länk [Mer information]
Rostami, A. (2023). Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen : SOU 2023:52. Stockholm: Elanders Sverige AB. 844 s. (Statliga offentliga utredningar (SOU) 2023:52) Länk [Mer information]
Mondani, H. & Rostami, A. (2023). Kriminella på kartan : En ESO-rapport om den organiserade brottslighetens geografi. Stockholm: Statens Offentliga Utredningar. 127 s. (Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 3) Länk [Mer information]
Rostami, A., Gerell, M., Sturup, J., Mellgren, C., Munthe, C., Hartvigsson, T., Bring, J., Sundell, K., Hellberg, U., Dagerhamn, J., Jonsson, A., Fundell, S., Höistad, M., Jolstedt, M., Wallgren, L., Åhsberg, E. & Tranæus, S. (2023). Psykosociala insatser för att förebygga och minska gängkriminalitet bland barn och unga vuxna. Stockholm: 105 s. (SBU Utvärderar 369) Länk [Mer information]
Rostami, A. & Brun, H. (2022). De dödliga bedrägerierna : En rapport om bedrägeribrottslighet och skjutvapenvåldet. Stockholm: Polismyndigheten. 23 s. Länk [Mer information]
Rostami, A. (2022). Den svenska brottsparadoxen. Stockholm: FORES. 12 s. Länk [Mer information]
Rostami, A. & Brun, H. (2021). De organiserade bedrägerierna : En rapport om bedrägerier kopplade till organiserade kriminella miljöer. Stockholm: Polismyndigheten. 28 s. Länk [Mer information]
Sorgenfrei, S., Thurfjell, D., Bergdahl, L., Bergkvist, M., Berglund, J., Borevi, K., Ekdahl, Y., Gunnarsson, D., Hagevi, M., Kuusisto, A., Larsson, G., Middlemiss Lé Mon, M., Mondaca, M., Nilsson, S., Nordin, M., Rasoal, C., Rostami, A., Sarwar, F., Ståhle, G., Thalén, P., Vikdahl, L., Weinryb, N., Wieslander, M., Yourstone, J., Zackariasson, M., Zillen, K. & Åström, K. (2021). Mångreligiositet och sekularitet i svenskt polisväsende, vård, skola och offentlig förvaltning : en forskningsöversikt. Huddinge: Södertörns högskola. 67 s. (IMS rapportserie 1) Länk [Mer information]
Rostami, A. (2021). The Swedish crime paradox : A brief on challenges posed by organised crime in Sweden. Stockholm: FORES. 19 s. (European Liberal Forum policy paper) Länk [Mer information]
Mondani, H., Rostami, A., Askanius, T., Sarnecki, J. & Edling, C. (2021). Women in violent extremism in Sweden. Nordic Council of Ministers. [Mer information]
Rostami, A. (2019). Organiserad antagonism : Jihadism och organiserad brottslighet som sociala risker. Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 28 s. Länk [Mer information]
Rostami, A., Mondani, H., Carlsson, C., Sturup, J., Edling, C. & Sarnecki, J. (2018). Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Stockholm: Institutet för framtidsstudier. 104 s. (Forskningsrapport 2018:4) Länk [Mer information]
Rostami, A. (2014). EXIT - Att lämna en destruktiv organisation : Förslag till nationell avhopparstrategi. Polismyndigheten. [Mer information]

Övrigt

Kaakinen, M., Moeller, K., Mork Lomell, H., Valdimarsdóttir, M., Westfelt, L. & Rostami, A. (2024). Street gang involvement among nordic youth : A comparative study on prevalence and riskfactors in Nordic countries. Helsinki: Nordic Research Council for Criminology. 5 s. (NSfK Policy brief 1/2024) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2019-12-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)