Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Amir Rostami

Forskarpresentation

Amir Rostami

Professor

Forskningsämne: Kriminologi

E-post: amir.rostami@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växeln)

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Böcker

Forkby, T., Alstam, K., Gunnarsson, C., Rostami, A., Sarnecki, J. & Wahlgren, P. (2023). Problemlösningarnas eviga nu : Om trygghetsfrämjande och brottspreventiva partnerskap. Lund: Studentlitteratur AB. 338 s. [Mer information]
Rostami, A. & Sarnecki, J. (red.) (2022). Det svenska tillståndet : En antologi om brottsutvecklingen i Sverige. Malmö: Studentlitteratur AB. 472 s. [Mer information]
Rostami, A. (red.) (2022). Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott : Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott. Regeringskansliet. 874 s. (Statens offentliga utredningar 2022:37) Länk [Mer information]
Rostami, A. (2017). Värna demokratin mot våldsbejakande extremism: hinder och möjligheter : Slutbetänkande av utredningen <em>En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism</em>. Stockholm: Wolters Kluwer. 288 s. (Statens offentliga utredningar 2017:110) Länk [Mer information]
Edling, C. & Rostami, A. (red.) (2017). Våldsbejakande extremism: En forskarantologi. Stockholm: SOU. 428 s. (Statens offentliga utredningar 2017:67) Länk [Mer information]
Rostami, A. (2016). Värna demokratin mot våldsbejakande extremism: Nationell samordning och kommunernas ansvar : Delbetänkande av Utredningen <em>En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism</em>. Stockholm: Wolters Kluwer. 228 s. (Statens Offentliga Utredningar 2016:92) Länk [Mer information]
Edling, C. & Rostami, A. (red.) (2016). Våldets sociala dimensioner : Individ, relation, organisation. Lund: Studentlitteratur. 249 s. [Mer information]
Leinfelt, F. & Rostami, A. (red.) (2012). The Stockholm Gang Model: PANTHER : Stockholm Gang Intervention &amp; Prevention Project, 2009-2012. Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län (Stockholm County Police). 350 s. Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Rostami, A. (2016). Criminal Organizing : Studies in the sociology of organized crime. Diss. (sammanfattning), 2016. Stockholm: Department of Sociology, Stockholm University. 103 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Mondani, H., Askanius, T. & Rostami, A. (2023). Country Chapter: Sweden. Transnational linkages between violent right-wing extremism, terrorism and organized crime. Berlin: The Counter Extremism Project (CEP). S. 80-90. Länk [Mer information]
Mondani, H. & Rostami, A. (2023). Criminal nomads: The role of multiple memberships in the criminal collaboration network between Hells Angels MC and Bandidos MC. The Criminology of Carlo Morselli - Part II. Routledge. [Mer information]
Rostami, A. (2023). Organiserad brottslighet, våldbejakande extremism och polisiärt arbete. Religion, migration och polisiärt arbete. Lund: Studentlitteratur AB. [Mer information]
Rostami, A. & Sarnecki, J. (2022). Det svenska tillståndet: Summering och analys. Det svenska tillståndet : en antologi om brottsutvecklingen i Sverige. Malmö: Studentlitteratur AB. [Mer information]
Rostami, A. (2022). Kriminalpolitik : Berättelsen om det svenska tillståndet. Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2022 av ledande forskare. Sundsvall: Demicom, Mittuniversitetet. S. 25-. [Mer information]
Rostami, A. & Mondani, H. (2022). Samarbete i brott: Organiserad Brottslighet i Sverige 1995–2015. Det svenska tillståndet : En antologi om brottsutvecklingen i Sverige. Malmö: Studentlitteratur AB. [Mer information]
Rostami, A. (2022). Stockholm 2040 : En sammanhållen region mot organiserad brottslighet och utan utsatta områden. Stockholm 2040 : 11 berättelser om liv, arbete, kultur och ekonomi i framtidens stad. Stockholm: Volante. [Mer information]
Rostami, A. & Appelgren, G. (2021). Caset Södertälje. Polisärt arbete i utsatta områden : Utmaningar och möjligheter. Studentlitteratur AB. S. 41-73. [Mer information]
Rostami, A. & Ghazinour, M. (2021). Utsatta områden och brottslighet. Polisiärt arbete i utsatta områden : Utmaningar och möjligheter. Studentlitteratur AB. S. 29-40. [Mer information]
Rostami, A. (2020). De överlappande hoten: Organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism och dess konsekvenser för det polisiära arbetet. Religion, migration och polisiärt arbete. Lund: Studentlitteratur. [Mer information]
Irwin-Rogers, K., Decker, S., Rostami, A., Stephenson, S. & Hellemont, E. (2019). European street gangs and urban violence. Handbook of Global Urban Health. Routledge. S. 484-508. [Mer information]
Ahrne, G. & Rostami, A. (2019). How Is ‘Organized Crime’ Organized?. Organization Outside Organizations: The Abundance of Partial Organization in Social Life. Cambridge: Cambridge University Press. S. 253-270. 10.1017/9781108604994.012 [Mer information]
Rostami, A. (2019). Organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism som antagonistisk hot. Antagonistiska hot och dess påverkan på lokalsamhället : En antologi. Stockholm: Försvarshögskolan (FHS). S. 32-45. [Mer information]
Gunnarson, C. & Rostami, A. (2019). Sweden : Organised crime, politics and civil society. Handbook of Organised Crime and Politics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. S. 35-49. 10.4337/9781786434579.00012 [Mer information]
Sturup, J. & Rostami, A. (2017). Organiserad antagnosim. Våldsbejakande extremism : En forskarantologi. SOU 2017:67. [Mer information]
Sturup, J. & Rostami, A. (2017). Organiserad antagonism : Överlappningen mellan våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet. Våldsbejakande extremism : En forskarantologi. Stockholm: Wolters Kluwer. S. 99-121. [Mer information]
Rostami, A. (2016). Policing Gangs and Organized Crime : Reflections on Conceptual Confusion and Its Consequences from Two Swedish Case Studies. Gang Transitions and Transformations in an International Context. Springer. S. 279-289. 10.1007/978-3-319-29602-9_15 [Mer information]
Rostami, A. (2016). Våldets betydelse för organisering av kriminella gäng. Våldets sociala dimensioner: Individ, relation,<em> </em>organisation. Lund: Studentlitteratur AB. S. 167-186. [Mer information]
Rostami, A. & Leinfelt, F. (2012). Bridging Science and Pragmatism. The Stockholm gang model : PANTHER : Stockholm Gang Intervention &amp; Prevention Project, 2009-2012. Stockholm: Polismyndigheten. S. 90-109. [Mer information]
Rostami, A. & Leinfelt, F. (2012). The History of Swedish Gangs. The Stockholm Gang Model : PANTHER : Stockholm Gang Intervention and Prevention Project, 2009–2012. Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län. S. 80-89. [Mer information]
Leinfelt, F. & Rostami, A. (2012). The PANTHER gang model : Preventive analysis about network targets for a holistic enforcement response. The Stockholm Gang Model PANTHER : Stockholm Gang Intervention &amp; Prevention Project, 2009-2012. Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län. S. 110-153. [Mer information]
Rostami, A. & Leinfelt, F. (2012). The Stockholm Gang Intervention and Prevention Project (SGIP) : introducing a holistic approach to gang enforcement. Youth gangs in international perspective : results from the Eurogang Program of Research. New York: Springer. S. 251-269. 10.1007/978-1-4614-1659-3_15 [Mer information]

Licentiatavhandling

Rostami, A. (2013). Tusen fiender : En studie om de svenska gatugängen och dess ledare. Lic.-avh. , 2013. Växjö: Linnaeus University Dissertations. 150 s. (Licentiate thesis 2013:001) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2019-12-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)