Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Amir Rostami

Forskarpresentation

Amir Rostami

Professor

Forskningsämne: Kriminologi

E-post: amir.rostami@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växeln)

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Rapporter

Rostami, A. (2014). EXIT - Att lämna en destruktiv organisation : Förslag till nationell avhopparstrategi. Polismyndigheten. [Mer information]
Rostami, A., Mondani, H., Carlsson, C., Sturup, J., Edling, C. & Sarnecki, J. (2018). Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Stockholm: Institutet för framtidsstudier. 104 s. (Forskningsrapport 2018:4) Länk [Mer information]
Rostami, A. (2019). Organiserad antagonism : Jihadism och organiserad brottslighet som sociala risker. Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 28 s. Länk [Mer information]
Rostami, A. & Brun, H. (2021). De organiserade bedrägerierna : En rapport om bedrägerier kopplade till organiserade kriminella miljöer. Stockholm: Polismyndigheten. 28 s. Länk [Mer information]
Sorgenfrei, S., Thurfjell, D., Bergdahl, L., Bergkvist, M., Berglund, J., Borevi, K., Ekdahl, Y., Gunnarsson, D., Hagevi, M., Kuusisto, A., Larsson, G., Middlemiss Lé Mon, M., Mondaca, M., Nilsson, S., Nordin, M., Rasoal, C., Rostami, A., Sarwar, F., Ståhle, G., Thalén, P., Vikdahl, L., Weinryb, N., Wieslander, M., Yourstone, J., Zackariasson, M., Zillen, K. & Åström, K. (2021). Mångreligiositet och sekularitet i svenskt polisväsende, vård, skola och offentlig förvaltning : en forskningsöversikt. Huddinge: Södertörns högskola. 67 s. (IMS rapportserie 1) Länk [Mer information]
Rostami, A. (2021). The Swedish crime paradox : A brief on challenges posed by organised crime in Sweden. Stockholm: FORES. 19 s. (European Liberal Forum policy paper) Länk [Mer information]
Mondani, H., Rostami, A., Askanius, T., Sarnecki, J. & Edling, C. (2021). Women in violent extremism in Sweden. Nordic Council of Ministers. [Mer information]
Rostami, A. & Brun, H. (2022). De dödliga bedrägerierna : En rapport om bedrägeribrottslighet och skjutvapenvåldet. Stockholm: Polismyndigheten. 23 s. Länk [Mer information]
Rostami, A. (2022). Den svenska brottsparadoxen. Stockholm: FORES. 12 s. Länk [Mer information]
Rostami, A. (2023). Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen : SOU 2023:52. Stockholm: Elanders Sverige AB. 844 s. (Statliga offentliga utredningar (SOU) 2023:52) Länk [Mer information]
Mondani, H. & Rostami, A. (2023). Kriminella på kartan : En ESO-rapport om den organiserade brottslighetens geografi. Stockholm: Statens Offentliga Utredningar. 127 s. (Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 3) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2019-12-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)