Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jerzy Sarnecki

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.

Forskarpresentation

Jerzy Sarnecki

Professor emeritus

Forskningsämne: Kriminologi

E-post: jerzy.sarnecki@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växeln)

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Rostami, A., Mondani, H., Carlsson, C., Sarnecki, J., Edling, C. & Sturup, J. (2024). Lone threats: a register-based study of Swedish lone actors. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 48 (1), 75-94. 10.1080/01924036.2022.2100802 [Mer information]
Beckley, A., Kuikka, S., Sivertsson, F. & Sarnecki, J. (2022). The Stockholm life-course project: investigating offending and non-lethal severe violent victimization. Nordic Journal of Criminology, 23 (1), 61-82. 10.1080/2578983X.2021.2012065 [Mer information]
Sturup, J., Rostami, A., Mondani, H., Gerell, M., Sarnecki, J. & Edling, C. (2019). Increased Gun Violence Among Young Males in Sweden : a Descriptive National Survey and International Comparison. European Journal on Criminal Policy and Research, 25 (4), 365-378. 10.1007/s10610-018-9387-0 [Mer information]
Sarnecki, J. (2018). A Criminological Perspective on Recruitment of Men and Women to Daesh. International Annals of Criminology, 56 (1-2). 10.1017/cri.2018.18 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Sarnecki, J. (2014). Should Criminologists Shift Their Focus Away From Juvenile Delinquency?. International journal of offender therapy and comparative criminology, 58 (5), 519-521. 10.1177/0306624X14528776 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Rostami, A. & Sarnecki, J. (2023). Polisen måste börja jaga kriminella i stället för pinnar. Dagens Nyheter (15-dec). Länk [Mer information]
Rostami, A. & Sarnecki, J. (2022). ”Skjutningar får inte över­skugga all brottslighet”. Svenska Dagbladet (13-mar). [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2019-12-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)