Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jerzy Sarnecki

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.

Forskarpresentation

Jerzy Sarnecki

Professor emeritus

Forskningsämne: Kriminologi

E-post: jerzy.sarnecki@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växeln)

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Böcker

Forkby, T., Alstam, K., Gunnarsson, C., Rostami, A., Sarnecki, J. & Wahlgren, P. (2023). Problemlösningarnas eviga nu : Om trygghetsfrämjande och brottspreventiva partnerskap. Lund: Studentlitteratur AB. 338 s. [Mer information]
Rostami, A. & Sarnecki, J. (red.) (2022). Det svenska tillståndet : En antologi om brottsutvecklingen i Sverige. Malmö: Studentlitteratur AB. 472 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Rostami, A. & Sarnecki, J. (2022). Det svenska tillståndet: Summering och analys. Det svenska tillståndet : en antologi om brottsutvecklingen i Sverige. Malmö: Studentlitteratur AB. [Mer information]
Sarnecki, J. (2016). Sweden. International Handbook of Juvenile Justice. Cham: Springer International Publishing. S. 445-471. 10.1007/978-3-319-45090-2_21 [Mer information]
Beckley, A., Kardell, J. & Sarnecki, J. (2015). Immigration and crime in Sweden. Routledge handbook on crime and international migration. Abingdon: Routledge. S. 41-54. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2019-12-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)