Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Kristina Jerre

Forskarpresentation

Kristina Jerre

Universitetslektor

Forskningsämne: Kriminologi

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Jerre, K. (2016). Ska strängare straff dömas ut vid återfall? Allmänhetens inställning till återfallsstraff enligt en nationell vinjettstudie. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 1 (1), 78-95. 10.7146/ntfk.v103i1.97869 [Mer information]
Balvig, F., Gunnlaugsson, H., Jerre, K., Tham, H. & Kinnunen, A. (2015). The public sense of justice in Scandinavia : A study of attitudes towards punishments. European Journal of Criminology, 12 (3), 342-361. 10.1177/1477370815571948 [Mer information]
Jerre, K. (2014). More Sanctions - Less Prison? : A Research Note on the Severity of Sanctions Proposed by Survey Participants and how it is Affected by the Option to Combine a Prison Term with Other Sanctions. European Journal on Criminal Policy and Research, 20 (1), 121-136. 10.1007/s10610-013-9215-5 [Mer information]
Jerre, K. (2013). Contradictory Expectations on Society's Reaction to Crime : A Qualitative Study of How People View the Objectives of Society's Reaction to Crime and How These Objectives Can Be Fulfilled. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 14 (2), 98-114. 10.1080/14043858.2013.832913 [Mer information]
Jerre, K. (2013). Public Opinion on Appropriate Sentences - which Public, which Opinion?. European Journal on Criminal Policy and Research, 19 (1), 31-45. 10.1007/s10610-012-9176-0 [Mer information]
Balvig, F., Gunnlaugsson, H., Jerre, K., Olaussen, L. & Tham, H. (2010). Den nordiske retsbevidsthedsundersögelse. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (3), 232-250. [Mer information]
Estrada, F., Nilsson, A., Jerre, K. & Wikman, S. (2010). Violence at Work : The Emergence of a Social Problem. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 11 (1), 46-65. 10.1080/14043851003703846 [Mer information]
Jerre, K. (2009). Ökat hot och våld i arbetslivet – en följd av förändrade arbetsförhållanden? : En studie utifrån de svenska Arbetsmiljöundersökningarna 1991–2005. Sociologisk forskning, 46 (1), 67-89. Länk [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Jerre, K. & Tham, H. (2010). Krav på skärpta straff saknar stöd hos folket. Dagens Nyheter (16-aug). Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Jerre, K. (2013). The Public's Sense of Justice in Sweden - a Smorgasbord of Opinions. Diss. (sammanfattning), 2013. Stockholm: Department of Criminology, Stockholm University. 56 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Jerre, K. (2008). Sjukvårdsdata -ett intressant komplement till kriminologiska studier av våldsbrottslighetens utveckling. Storstadsvåld 2 : Undersökningar vid Södersjukhusets akutmottagning. Stockholm: Södersjukhuset. S. 51-61. [Mer information]

Rapporter

Jerre, K. & Tham, H. (2010). Svenskarnas syn på straff. Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. 120 s. (Rapport / Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 1) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-08-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)