Sök

Forskarpresentation

Maja Lilja

Forskarpresentation

Maja Lilja

Postdoktor

Forskningsämne: Socialt arbete

E-post: maja.lilja@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Rapporter

Trygged, S., Kusterer, H. & Lilja, M. (2021). Integration Gävleborg 2.0 : Intervjustudie om upplevda möjligheter och hinder för arbetsmarknadsetablering för migranter med låg utbildning. Gävle: Gävle University Press. 32 s. (FOU-rapport 55) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-03-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)