Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Sofia Wikman

Sofia Wikman, docent i kriminologi.

Forskarpresentation

Sofia Wikman

Professor

Forskningsämne: Kriminologi

AKTUELL FORSKNING

Jag har forskat om hur man kan mäta och förebygga våld och hot i arbetslivet, utvecklingen av samhällsproblem som ungas psykiska ohälsa, risk- och säkerhetsfrågor kopplat till arbetslivets organisering samt om brottsoffer. För närvarande forskar jag i två projekt som är finansierade av FORTE.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Munobwa, J. & Wikman, S. (2023). Client violence towards statutory social workers: manifestations and proposed safety measures inoccupational injury reports 2002-2020. . [Submitted] [Mer information]
Georgieva, I., Lantta, T., Lickiewicz, J., Pekara, J., Wikman, S., Loseviča, M., Raveesh, B., Mihai, A. & Lepping, P. (2021). Perceived effectiveness, restrictiveness and compliance with containment measures against the Covid-19 pandemic: an international comparative study in 11 countries. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (7). 10.3390/ijerph18073806 [Mer information]
Georgieva, I., Lantta, T., Bozev, V., Lickiewicz, J., Pekara, J., Wikman, S., Loseviča, M., Raveesh, B., Mihai, A. & Lepping, P. (2021). Prevalence, new incidence, course and risk factors of PTSD, depression, anxiety, and panic disorder during the Covid-19 pandemic in 11 countries. Healthcare, 9 (6). 10.3390/healthcare9060664 [Mer information]
Georgieva, I., Whittington, R., Lauvrud, C., Steinert, T., Wikman, S., Lepping, P., Duxbury, J., Snorrason, J., Mihai, A., Lauge Berring, L., Gowda, R. & Vesselinov, R. (2019). International variations in mental health law regulating involuntary commitment of psychiatric patients as measured by the Mental Health Legislation Attitudes Scale (MHLAS). Medicine, Science and the Law, 59 (2), 104-114. 10.1177/0025802419841139 [Mer information]
Wikman, S. & Rickfors, U. (2017). Att förebygga hot och våld i statliga myndigheter - en jämförelse mellan två perspektiv på säkerhet. Arbetsliv i omvandling (2), 1-52. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2014). Threats and Violence in the Care Sector Proposed Safety Measures in Swedish Occupational Injury Reports 1987, 1997, and 2007. International Criminal Justice Review, 24 (2), 172-193. 10.1177/1057567714535631 [Mer information]
Wikman, S. (2012). Hot och våld i vård och omsorg : åtgärdsförslag i arbetsskadeanmälningar 1987, 1997 och 2007. Socialvetenskaplig tidskrift, 19 (1), 3-25. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2011). Hårdare tag i arbetslivet? : Åtgärder mot arbetsrelaterat våld i facklig press 1978-2004. Sociologisk forskning, 48 (3), 51-73. Länk [Mer information]
Estrada, F., Nilsson, A., Jerre, K. & Wikman, S. (2010). Violence at Work : The Emergence of a Social Problem. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 11 (1), 46-65. 10.1080/14043851003703846 [Mer information]
Wikman, S. (2008). Våld på jobbet : Beskrivningar av våld i arbetslivet 1978-2004 i facklig press. Sociologisk forskning, 45 (3), 6-31. Länk [Mer information]
Estrada, F., Nilsson, A. & Wikman, S. (2007). Det ökade våldet i arbetslivet : En analys utifrån de svenska offerundersökningarna. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 94 (1), 56-73. Länk [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Wikman, S. (2022). Nedmontering av välfärden ökar risk för skolvåld. Forskning & Framsteg (04-apr). Länk [Mer information]
Engström, I., Bremberg, S. & Wikman, S. (2019). Dåligt stöd för att psykiska sjukdomar ökar bland unga (DN Debatt). Dagens Nyheter (21 maj). Länk [Mer information]
Wikman, S. (2019). Om skolattacken i Finland: : ”Hårdare tag i skolan, ger oönskad effekt”. SVT Opinion (02-okt). [Mer information]
Engström, I., Bremberg, S. & Wikman, S. (2019). Socialstyrelsens snabba slutsatser är bristfälligt underbyggda (slutreplik) : slutreplik DN Debatt 22/5. Dagens Nyheter (29 maj). Länk [Mer information]
Wikman, S. (2018). Nyansera debatten om ungas psykiska hälsa. Tidningen Mind - En tidning från Mind för psykisk hälsa, - (3), 40-41. [Mer information]
Wikman, S. (2016). Varför ökar det arbetsrelaterade våldet?. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 22 (2), 49-66. Länk [Mer information]

Böcker

Heber, A., Tiby, E. & Wikman, S. (red.) (2012). Viktimologisk forskning : brottsoffer i teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 401 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Wikman, S. (2012). Våld i arbetslivet : Utveckling, uppmärksamhet och åtgärder. Diss. (sammanfattning), 2012. Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. 86 s. (Kriminologiska institutionens avhandlingsserie 30) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Wikman, S. (2012). Arbetslivet som arena för våld : en lägesbeskrivning. Viktimologisk forskning : brottsoffer i teori och metod. Lund: Studentlitteratur. S. 27-54. [Mer information]
Wikman, S., Tiby, E. & Heber, A. (2012). Inledning. Viktimologisk forskning : brottsoffer i teori och metod. Lund: Studentlitteratur. S. 17-24. [Mer information]

Konferensbidrag

Wikman, S. (2022). Immigration, Crime and Citizenship : Thematic panel: What happened in Sweden over the last 40 years? Studies on crime, gender, ethnicity and social class. (Chair). . [Mer information]
Wikman, S. & Lilja, M. (2022). WHIS-Project. Immigration and Crime in Sweden : Narratives about immigration, socioeconomics, and crime. The Stockholm Criminology Symposium 2022. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2021). Våld i arbetslivet - utvecklingen de senaste 40 åren. . Västerås/Eskilstuna: Forum för arbetslivsforskning. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2019). Att förebygga hot och våld i svenska statliga myndigheter : en jämförelse mellan två perspektiv på säkerhetsarbete. . Länk [Mer information]
Skoog Waller, S. & Wikman, S. (2019). Measuring gender differences in exposure to domestic abuse in Sweden - taking account of coercive control, impact of violence and patterns over time. Resisting state-corporate crimes and facing repression : Toward a theory of insurrection. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2019). Unga mår allt sämre –eller? : Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018. BUP kongress Göteborg 24-25 april 2019 Svenska Mässan. Tema: När den tunna isen brister. Göteborg. [Mer information]
Wikman, S. (2018). Att förebygga våld i skolan : en jämförelse mellan säkerhetsarbete i svenska och amerikanska skolor. FALF konferens 2018 : Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?. Gävle: Gävle University Press. S. 121-121. [Mer information]
Skoog Waller, S., Wikman, S. & Langeborg, L. (2018). Measuring gender differences in exposure to domestic abuse – : taking account of coercive control, impact of violence and patterns over time. . [Mer information]
Wikman, S. (2018). Säkerhetsarbete i statliga myndigheter - stabilt men inte tillräckligt hablit. CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering : Konferens 2018<em></em>. Malmö. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2018). Using resilience engineering to manage school violence. The Stockholm Criminology Symposium : Program &amp; Abstracts. Stockholm: The Swedish National Council for Crime Prevention (Brå). S. 172-172. [Mer information]
Wikman, S. (2017). Att skapa kunskap för att förebygga hot och våld i statliga myndigheter : En jämförelse mellan två perspektiv på säkerhet.. FALF KONFERENS 2017 : Arbetslivets utmaningar  i staden och på landsbygden. [Mer information]
Wikman, S. (2017). Violence and risk assessments in state agencies in Sweden – comparing two perspectives. The European Group for the Study of Deviance and Social Control 45th Annual Conference : Uncovering Harms: States, Corporations and Organizations as Criminals. Länk [Mer information]
Wikman, S. & Rickfors, U. (2016). Preventing violence against public servants. 2016 Stockholm Criminology Symposium : Program and abstracts. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. S. 149-150. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2015). Analyses of violence at work as a social problem. . [Mer information]
Wikman, S., Gallo, C. & Lundgren, M. (2015). From Kungälv to Sandy Hook : Strategies to prevent violence in schools in Sweden and the USA. The Stockholm Criminology Symposium 2015 : Program &amp; Abstracts: The National Council for Crime Prevention, Sweden. S. 72-72. Länk [Mer information]
Gallo, C., Lundgren, M. & Wikman, S. (2015). Preventing school violence : Comparing policies in Sweden (Gothenburg) and US (Oakland). Association for Women in Psychology 2015 National Conference : Feminism and Restorative Justice: Association for Women in Psychology. Länk [Mer information]
Wikman, S., Gallo, C. & Lundgren, M. (2015). Preventing school violence in Sweden and the US : What can we learn from Kungälv and Sandy Hook?. . [Mer information]
Wikman, S. (2015). Secondary victimization of professionals accused of white-collar crime. Finance, harm and white collar crime: An international workshop : Abstracts: KTH Royal Institute of Technology. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2015). The Juridification of Workplace Violence (WPV). Workplace Violence and Aggression : Special panel on Workplace Violence. [Mer information]
Wikman, S. (2015). Våld i arbetslivet : Utveckling, uppmärksamhet och åtgärder. . Lund: FALF. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2015). Workplace Violence (WPV) – the Emergence and Juridification of a Social Problem. . [Mer information]
Wikman, S. (2014). Proposed measures to combat violence in Swedish occupational injury reports 1987, 1997 and 2007. Violence in the Health Sector. Fourth International Conference on Violence in the Health Sector : Proceedings of the Fourth International Conference on Violence in the Health Sector. Towards safety, security and wellbeing for all. Amsterdam: Kavanah. S. 240-241. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2014). Violence in healthcare : safety measures in occupational injury reports 1987, 1997 and 2007. The American Society of Criminology 70th Annual Meeting : Criminology at the Intersections of Oppression: American Society of Criminology. [Mer information]
Wikman, S. (2014). Violence risk assessments and ethics in three Swedish government agencies. Eurocrim 2014, 14th Annual Conference of the ESC, Prague, 10–13 September, 2014 : Criminology of Europe: Inspiration by Diversity. Book of Abstracts: European Society of Criminology. S. 501-502. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2014). Workplace violence in victim surveys : same questions but different answers. The Stockholm Criminology Symposium 2014 : Program &amp; Abstracts: The Swedish National Council for Crime Prevention (Brå). S. 166-166. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2011). Mer personal - TACK! : En studie över åtgärder som hot och våldsutsatta vård- och omsorgsanställda anger i arbetsskadeanmälningar 1987, 1997 och 2007. NSfKs 53. forskerseminar Balingsholm, Sverige 2011 : Kriminalpolitik og højrepopulisme, prostitution, aktuel forskning: Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. S. 79-93. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2011). Violence in Healthcare: A Study of Occupational Injury Incidents in Sweden 1987, 1997 and 2007. 68th Annual Meeting of the American Society of Criminology. [Mer information]
Wikman, S. (2010). Preventing Violence at Work: Descriptions of Safety Measures from Swedish Trade Union Journals 1978-2004. <em>67th Annual Meeting of the American Society of Criminology</em> : Crime and Social Institutions. [Mer information]
Wikman, S. (2009). Hårdare tag i arbetslivet? : Beskrivningar av föreslagna åtgärder mot våld i arbetslivet i facklig press 1978-2004.. NSfk:s 51th Research Seminar Gilleleje, Denmark 2009 : "Efter løsladelse" "Nyere forskning i ungdomskriminalitet" "Kriminalitetskontrol og nordisk kriminalpolitik/-Nordisk komparativ forskning" "Ungdomskriminalitet – nye kriminalpolitiske tendenser". Oslo: Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi. S. 91-101. [Mer information]
Wikman, S. (2006). Våld i arbetslivet : ett samhällsproblems uppkomst, utveckling och struktur. Våld - med eller utan mening — Violence. Brottsprevention — Crime prevention : NSfK:s 48th Research Seminar Reykholt, Iceland 2006. [Mer information]

Rapporter

Wikman, S. (2018). Unga mår allt sämre - eller? : Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018. Stockholm: Mind. 60 s. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2018). Unga mår allt sämre - eller? Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018 : Kortversion. Stockholm: Mind. 8 s. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2017). Diskriminering i samband med psykisk ohälsa : en kunskapsöversikt. Stockholm: NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. 130 s. Länk [Mer information]
Wikman, S., Estrada, F. & Nilsson, A. (2010). Våld i arbetslivet : en kriminologisk kunskapsöversikt. Stockholm: Arbetsmiljöverket. 76 s. (Rapport (Arbetsmiljöverket) 2010:4) Länk [Mer information]

Recensioner

Wikman, S. (2017). Joel, P. E., Mad-doctors in the dock: Defending the diagnosis, 1760–1913, Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 2016. International Criminal Justice Review. S. 222-223. 10.1177/1057567717710996 [Mer information]
Wikman, S. (2009). Peter Kruize, David W.M Sorensen &amp; David Dreyer Lassen: Vold mod offentligt ansatte. Rockwool Fonden og Syddansk Universitetsförlag, 2008, 168 sidor. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. S. 305-307. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2019-12-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)