Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Sofia Wikman

Sofia Wikman, docent i kriminologi.

Forskarpresentation

Sofia Wikman

Professor

Forskningsämne: Kriminologi

AKTUELL FORSKNING

Jag har forskat om hur man kan mäta och förebygga våld och hot i arbetslivet, utvecklingen av samhällsproblem som ungas psykiska ohälsa, risk- och säkerhetsfrågor kopplat till arbetslivets organisering samt om brottsoffer. För närvarande forskar jag i två projekt som är finansierade av FORTE.

LÄS MER OM

Böcker

Heber, A., Tiby, E. & Wikman, S. (red.) (2012). Viktimologisk forskning : brottsoffer i teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 401 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Wikman, S. (2012). Våld i arbetslivet : Utveckling, uppmärksamhet och åtgärder. Diss. (sammanfattning), 2012. Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. 86 s. (Kriminologiska institutionens avhandlingsserie 30) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Wikman, S. (2012). Arbetslivet som arena för våld : en lägesbeskrivning. Viktimologisk forskning : brottsoffer i teori och metod. Lund: Studentlitteratur. S. 27-54. [Mer information]
Wikman, S., Tiby, E. & Heber, A. (2012). Inledning. Viktimologisk forskning : brottsoffer i teori och metod. Lund: Studentlitteratur. S. 17-24. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2019-12-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)