Sök

Forskarpresentation

Åke Sjöholm

Forskarpresentation

Åke Sjöholm

Adjungerad professor

Forskningsämne: Medicinsk vetenskap

E-post: ake.sjoholm@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

  • Publikationer

Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Sjöholm, Å. (2021). GAD-65 antibodies in a case of HNF1A-Maturity-Onset Diabetes of the Young : Double diabetes?. Clinical Case Reports, 9 (6). 10.1002/ccr3.4151 [Mer information]
Kataja Knight, A., Magnusson, P. & Sjöholm, Å. (2021). Hemiballismus in hyperglycemia. Clinical Case Reports, 9 (5). 10.1002/ccr3.4343 [Mer information]
Sjöholm, Å. (2021). Using adjuvant pharmacotherapy in the treatment of type 1 diabetes.. Expert Opinion on Pharmacotherapy, 22 (16), 2143-2148. 10.1080/14656566.2021.1939679 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Sjöholm, Å. (2021). Potentiellt orsakssamband mellan sars-cov-2 och diabetes. Läkartidningen, 118. [Mer information]
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2021-10-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)