Sök

Forskarpresentation

Anna Efverman

Forskarpresentation

Anna Efverman

Universitetslektor, Docent

Forskningsämne: Vårdvetenskap

E-post: anna.efverman@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

AKTUELL FORSKNING

  • Kartläggande och jämförande kohortstudier om fysisk aktivitet och arbetsliv under och efter cancersjukdom
  • Randomiserade interventionsstudier och fördjupande kvalitativa studier om kommunikationen och förväntningarna i vårdmötet
  • Randomiserade interventionsstudier och fördjupande kvalitativa studier om kvarstående eller sena konsekvenser efter cancersjukdom
  • Projekt med mixade metoder om implementering av cancerrehabilitering, för att understödja fysisk aktivitet och återgång i arbetslivet

LÄS MER OM

Anna Efverman tillhör det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbete och är en produktiv forskare rörande att minska symptom och öka funktion och aktivitet vid långvarig ohälsa, och att samverka i dessa frågor med omgivande samhället. Ett exempel är att vid långvariga ohälsotillstånd kan personen behöva stöd att komma tillbaka till fysisk aktivitet och arbetslivet. Ett stort intresse för komponenter i vårdmötet och i det pedagogiska mötet i sig finns, till exempel utforskas kommunikationens betydelse.
Anna Efverman är programledare för högskolans tvärvetenskapliga strategiska forskningsprogram Inkluderande Arbetsliv (INKA).

Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)