Forskarpresentation

Anna Efverman

Forskarpresentation

Anna Efverman

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

E-post: anna.efverman@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Efverman, A. & Bergius Axelsson, B. (2020). Observing the Implementation of Shared Decision-making in Routine Radiotherapy Cancer Nursing : An Explorative Longitudinal Questionnaire Study. Cancer Nursing. 10.1097/NCC.0000000000000830 [Mer information]
Blom, K. & Efverman, A. (2020). Sleep during pelvic-abdominal radiotherapy for cancer : a longitudinal study with special attention to sleep in relation to nausea and quality of life. Cancer Nursing. 10.1097/NCC.0000000000000826 [Mer information]
Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-03-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)