Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Anna Hofsten

Forskarpresentation

Anna Hofsten

Universitetslektor

Forskningsämne: Medicinsk vetenskap

E-post: anna.hofsten@hig.se
Telefon:

  • Läkarexamen
  • Vårdlärarexamen
  • Medicine licentiat i allmänmedicin
  • Medicine magister i vårdvetenskap

AKTUELL FORSKNING

  • Casemetodik — studier av en studentaktiv undervisningsmetod
  • Hypertoni — finns ett genusperspektiv i våra forskningspresentationer

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Nyström, A., Pålsson, Y., Hofsten, A. & Häggström, E. (2014). Nursing students' experiences of being video-recorded during examination in a fictive emergency care situation. International Journal of Nursing Practice, 20 (5), 540-548. 10.1111/ijn.12199 [Mer information]
Hofsten, A., Gustafsson, C. & Häggström, E. (2010). Case seminars open doors to deeper understanding : Nursing students’ experiences of learning. Nurse Education Today, 30 (6), 533-538. 10.1016/j.nedt.2009.11.001 [Mer information]
Häggström, E., Hofsten, A. & Wadensten, B. (2009). Nurses’ opinions about a web-based distance course in a  specialist education programme for the care of older people : a questionnaire study. International Journal of Older People Nursing, 4 (3), 177-184. 10.1111/j.1748-3743.2008.00161.x [Mer information]

Kapitel i böcker

Hofsten, A. (2015). Seminarier på tavlan. Seminariet i högre utbildning : erfarenheter och reflektioner. Lund: Studentlitteratur AB. S. 45-66. [Mer information]

Konferensbidrag

Hofsten, A. & Schnaas, U. (2018). Kollegial handledning – nya universitetslärare möter mer erfarna kollegor i samtal om undervisning. . [Mer information]
Hofsten, A. & Häggström, E. (2016). Education in reverse: student activity first, lecture last. Education in reverse: student activity first, lecture last. [Mer information]
Hofsten, A., Schnaas, U. & Reinholdsson, P. (2016). "Mentored teaching" as a practice of care in educational development. "Mentored teaching" as a practice of care in educational development. [Mer information]
Hofsten, A. (2016). Studenters erfarenheter av lärande i ”omvänd ordning””. Studenters erfarenheter av lärande i ”omvänd ordning””. [Mer information]
Hofsten, A. (2015). En pilotstudie om nya universitetslärares erfarenheter av kollegial handledning. . [Mer information]
Hofsten, A. & Häggström, E. (2015). Reversed order: student activity first and lecture last. AMEE 2015 Abstract Book. Glasgow. S. 42-. Länk [Mer information]
Hofsten, A. (2015). Studenters erfarenheter av lärande i det goda seminariet i ”omvänd ordning”. . Länk [Mer information]
Hofsten, A. & Häggström, E. (2014). Alternating large group seminars using the white board with small group discussions helps students be active and reflective. . Länk [Mer information]
Hofsten, A. (2014). Seminariet i högre utbildning – Seminariet på tavlan. . [Mer information]
Nyström, A., Pålsson, Y., Hofsten, A. & Häggström, E. (2013). Bachelor nursing students' experiences of being video-recorded during examination in a simulated emergency care situation. . [Mer information]
Andersson, I., Hofsten, A. & Häggström, E. (2013). Case seminars open new doors to understanding – students’ experiences of learning. . [Mer information]
Hofsten, A. (2013). Nursing students’ experiences of Case seminars. Nursing students’ experiences of Case seminars. [Mer information]
Hofsten, A. (2013). Seminarium på tavlan. . [Mer information]
Nyström, A., Pålsson, Y., Hofsten, A. & Häggström, E. (2013). Undergraduate nursing students experiences of beeing video-recorded during examination in a simulated emergency care situation. . [Mer information]
Hofsten, A., Andersson, I. & Häggström, E. (2012). Case seminars open new doors to understanding : nursing students’ experiences of learning. . [Mer information]
Hofsten, A. & Häggström, E. (2012). Caseseminarier öppnar dörrar till djupare förståelse. . [Mer information]
Nyström, A., Pålsson, Y., Hofsten, A. & Häggström, E. (2012). Nursing students' experiences of being video-recorded during examination in a fictive emergency care situation. . [Mer information]
Hofsten, A. & Häggström, E. (2010). Case seminars open doors to deeper understanding : Nursing students’ experiences of learning. . S. 34-. Länk [Mer information]
Hofsten, A. & Häggström, E. (2010). Case seminars open doors to deeper understanding : Nursing students’ experiences of learning. . Länk [Mer information]
Hofsten, A. & Häggström, E. (2010). Case-seminarier – ett sätt att med patientfall engagera studenter till djupinlärning. FOU-dagen : aktuell forskning och utveckling för alla intresserade i landstinget. S. 23-23. Länk [Mer information]
Hofsten, A. & Helander, I. (2009). Is Gender always reported in Blood Pressure Research?. . 10.1080/14017430902853457 [Mer information]
Hofsten, A. (2008). Is Gender always reported in Blood Pressure Research? (poster). . 10.1016/S1550-8579(08)00099-5 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)