Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Anna Hofsten

Forskarpresentation

Anna Hofsten

Universitetslektor

Forskningsämne: Medicinsk vetenskap

E-post: anna.hofsten@hig.se
Telefon:

  • Läkarexamen
  • Vårdlärarexamen
  • Medicine licentiat i allmänmedicin
  • Medicine magister i vårdvetenskap

AKTUELL FORSKNING

  • Casemetodik — studier av en studentaktiv undervisningsmetod
  • Hypertoni — finns ett genusperspektiv i våra forskningspresentationer

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Nyström, A., Pålsson, Y., Hofsten, A. & Häggström, E. (2014). Nursing students' experiences of being video-recorded during examination in a fictive emergency care situation. International Journal of Nursing Practice, 20 (5), 540-548. 10.1111/ijn.12199 [Mer information]
Hofsten, A., Gustafsson, C. & Häggström, E. (2010). Case seminars open doors to deeper understanding : Nursing students’ experiences of learning. Nurse Education Today, 30 (6), 533-538. 10.1016/j.nedt.2009.11.001 [Mer information]
Häggström, E., Hofsten, A. & Wadensten, B. (2009). Nurses’ opinions about a web-based distance course in a  specialist education programme for the care of older people : a questionnaire study. International Journal of Older People Nursing, 4 (3), 177-184. 10.1111/j.1748-3743.2008.00161.x [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)