Sök

Forskarpresentation

Anna Hofsten

Forskarpresentation

Anna Hofsten

Universitetslektor

Forskningsämne: Medicinsk vetenskap

  • Läkarexamen
  • Vårdlärarexamen
  • Medicine licentiat i allmänmedicin
  • Medicine magister i vårdvetenskap

AKTUELL FORSKNING

  • Casemetodik — studier av en studentaktiv undervisningsmetod
  • Hypertoni — finns ett genusperspektiv i våra forskningspresentationer

LÄS MER OM

Sjuksköterskeprogrammet

Cirkulationsfysiologi (kurs 2) och Hjärt-kärlsjukdomar (kurs 5)

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning distriktssköterska

Hjärt- kärlsjukdomar (kurs 2) och hudsjukdomar (kurs 7)

Kardiologi

Genuskardiologi och fördjupningsarbeten i Kardiologi

Examinator

Sjuksköterskeprogrammet (kurs 5, 6 och 8)
Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning distriktssköterska (kurs 2 och 7)
Kardiologi D

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)