Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Annakarin Olsson

Annakarin Olsson, universitetslektor.

Forskarpresentation

Annakarin Olsson

Universitetslektor, legitimerad sjuksköterska, medicine doktor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

AKTUELL FORSKNING

Informations- och kommunikationsteknologiska (IKT) stöd i det dagliga livet för personer med demens, och för deras närstående.

LÄS MER OM

Informations- och kommunikationsteknologiska (IKT) stöd i det dagliga livet för personer med demens och deras närstående

Det övergripande syftet med projektet är att beskriva personer med demens (vårdtagare) och deras närståendes (vårdgivare) inställning till och upplevelse av användandet av informations- och kommunikationsteknologiska stöd i det dagliga livet.

Ytterligare ett syfte är att beskriva vilka reflektioner personer med demens har vad gäller utevistelse. Vi ska också jämföra vårdtagares och vårdgivares skattning av livskvalitet, beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) och vårdtyngd före och efter införandet av ett passivt positioneringslarm, ett sk GIS-baserat IKT-stöd, (Geografiska Informations System).

Projektet omfattar fyra delstudier där data samlas in via intervjuer, observationer och frågeformulär. Data bearbetas med kvalitativa och kvantitativa metoder.

Mer om forskning inom vården och omsorgen av äldre

Forskare

Claudia Lampic, docent, Karolinska Institutet
Maria Engström, docent, Högskolan i Gävle
Kirsti Skovdahl, medicine doktor, Örebro Universitet
Annakarin Olsson, universitetslektor, Högskolan i Gävle

Samverkan

I vår forskning sker samverkan både med näringslivet – FPX, OpenCare – och offentlig verksamhet – Gävle kommun.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-01-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)