Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Annakarin Olsson

Annakarin Olsson, lektor i vårdvetenskap.

Forskarpresentation

Annakarin Olsson

Universitetslektor, legitimerad sjuksköterska, medicine doktor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Annakarin Olssons forskning bedrivs inom vård- och omsorg av äldre personer, deras närstående och vårdpersonal. I och med rollen (delat uppdrag) som programansvarig för forskningsprogrammet "Digital Shapeshifting", inom det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbete, har forskningen även fokus på digitalisering och samhällsutmaningar kopplade till detta.

Avhandlingen Informations- och kommunikationsteknologiska (IKT) stöd i det dagliga livet för personer med demens och deras närstående syftade till att beskriva personer med demens (vårdtagare) och deras närståendes (vårdgivare) inställning till och upplevelse av användandet av informations- och kommunikationsteknologiska stöd i det dagliga livet.

Annakarin är även biträdande utbildningsledare (delat uppdrag) för Sjuksköterskeprogrammet som ges i samarbete med universitetet i Lishui, Kina.

Som klinisk verksam sjuksköterska har Annakarin erfarenhet från kommunal- och privat vård och omsorg av äldre personer, både från svensk och norsk kontext samt neonatalvård (Sverige).

AKTUELL FORSKNING

  • Ätstörning hos äldre personer på särskilt boende – vårdpersonalens erfarenheter.
  • "Att vårda och vårdas av vårdpersonal som bär skyddsutrustning" – äldre personer och vårdpersonalens erfarenheter.
  • Ensamhet bland äldre som är nyligt utskrivna från sjukhus.
  • Vård och omsorg av äldre i Kina.
  • Vården efter utskrivning från sjukhus – äldre personers livskvalitet och funktionsförmåga (delfinansierat av Region Gävleborg).
  • Digitalisering inom hälso- och sjukvården.
  • Interprofessionell kommunikation i psykiatrisk öppenvård (bihandledare till Ingela Rudberg).

LÄS MER OM

Annakarin har huvuddelen av sin undervisning på avancerad nivå i specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning vård av äldre. I programmet är hon involverad i samtliga kurser som kursansvarig, examinator och/eller undervisande lärare.

I sjuksköterskeprogrammet i Lishui är hon kursansvarig, examinator och/eller undervisande lärare i Evidence Based Nursing and Nursing Theory (inkluderar även gerontologi och palliativ vård), Introduction to Nursin as a Science, Theories and Research Methodology in Nursing samt Degree project.

Publicerad av: Elin Krans Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-10-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)