Sök

Forskarpresentation

Annica Björkman

Forskarpresentation

Annica Björkman

Universitetslektor, legitimerad sjuksköterska, med.dr

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Annica Björkman är främst aktiv inom forskning kring nationellt samordnad telefonrådgivning, 1177 Vårdguiden. Hon intresserar sig bland annat för telefonsjuksköterskors arbetsmiljö samt att möta uppringare med psykisk ohälsa. Annica Björkman forskar även inom området Nätbaserat lärande.

AKTUELL FORSKNING

Annica är engagerad i följande forskningsprojekt:

  • Arbetsmiljö inom 1177 Vårdguiden - det övergripande syftet med forskningsprojektet är att undersöka arbetsmiljön för telefonsjuksköterskor anställda inom 1177 Vårdguiden. Projektet finansieras av Högskolan i Gävle.
  • Telepsyk - det övergripande syftet med forskningsprojektet är att förbättra arbetsmetoderna för de telefonsjuksköterskor inom 1177 vårdguiden emottar samtal som handlar om psykisk ohälsa. Projektet drivs i samarbete med Martin Salzmann-Erikson, docent i vårdvetenskap.
  • Nätbaserat lärande - det övergripande syftet med forskningsprojektet är att studera lärare och studenters uppfattning och användning av digitala verktyg inom undervisning.

LÄS MER OM

Nationellt samordnad telefonrådgivning — vad går fel och varför?

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att beskriva och studera patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete inom den nationella Sjukvårdsrådgivningen 1177 samt beskriva och undersöka kommunikationen mellan telefonsjuksköterskor och uppringare.

Resultatet från delstudie II visade att 58.2 % av de till sjukvårdsrådgivningen inkommande avvikelserapporterna rapporterade att telefonsjuksköterskan hade gjort en felaktig bedömning av uppringarens vårdbehov och beskrev hur telefonsjuksköterskorna hänvisade uppringaren till en för hög vårdnivå i 36 fall samt gav uppringaren ett felaktigt råd i 26 fall. Dessa avvikelser kan leda till såväl HSAN- som Lex Mariaanmälningar.

Vår hypotes är att det finns brister i kommunikationen mellan telefonsjuksköterskan och uppringaren i de samtal som haft en oönskad utgång och genom att analysera samtal som anmälts till HSAN eller Lex Maria kan eventuella brister i kommunikationen identifieras. Bedömning av patienters vårdbehov vid telefonrådgivning är komplicerat och ställer stora krav på en fungerande kommunikation mellan telefonsjuksköterskan och uppringaren.

Mer om projektet

Ansvarig forskare

Inger Holmström, docent, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Övriga seniora forskare

Ulrika Winblad, docent, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
Maria Engström, professor, Avdelningen för vårdvetenskap, Högskolan i Gävle

Projektet ligger inom forskningsområdet Hälsofrämjande arbetsliv, vid Avdelningen för vårdvetenskap

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-09-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)