Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Annica Björkman

Forskarpresentation

Annica Björkman

Universitetslektor, docent, legitimerad sjuksköterska, med.dr

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Annica Björkman är främst aktiv inom forskning kring nationellt samordnad telefonrådgivning, 1177 Vårdguiden. Hon intresserar sig bland annat för telefonsjuksköterskors arbetsmiljö samt att möta uppringare med psykisk ohälsa. Annica Björkman forskar även inom området Nätbaserat lärande.

AKTUELL FORSKNING

Annica är engagerad i följande forskningsprojekt:

  • Programmet Första Linjens digitala vård, 1177 Direkt, ett nytt arbetssätt för 1177 Vårdguiden på telefon - Det övergripande syftet med föreliggande forskningsprojekt är att studera telefonsjuksköterskors (1177) arbetsmiljö, välbefinnande och vårdkvalitet före, under och efter införandet av det nya arbetssättet inom 1177 Direkt.
  • Arbetsmiljö inom 1177 Vårdguiden - det övergripande syftet med forskningsprojektet är att undersöka arbetsmiljön för telefonsjuksköterskor anställda inom 1177 Vårdguiden. Projektet finansieras av Högskolan i Gävle.
  • Nätbaserat lärande - det övergripande syftet med forskningsprojektet är att studera lärare och studenters uppfattning och användning av digitala verktyg inom undervisning.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Elm, A., Stake-Nilsson, K., Björkman, A. & Sjöberg, J. (2023). Academic teachers’ experiences of technology enhanced learning (TEL) in higher education – A Swedish case. Cogent Education, 10 (2). 10.1080/2331186x.2023.2237329 [Mer information]
Trygged, S., Lindgren Ödén, B. & Björkman, A. (2022). Body. Grade. Relation. Understanding children’s needs through interprofessional learning. Nordic Social Work Research, 12 (1), 153-165. 10.1080/2156857X.2020.1797857 [Mer information]
Stake-Nilsson, K., Almstedt Jansson, M., Fransson, G., Masoumi, D., Elm, A., Toratti-Lindgren, M. & Björkman, A. (2022). Medication dosage calculation among nursing students : does digital technology make a difference? A literature review.. BMC Nursing, 21 (1). 10.1186/s12912-022-00904-3 [Mer information]
Björkman, A., Engström, M., Winblad, U. & Holmström, I. (2021). Malpractice claimed calls within the Swedish Healthcare Direct: a descriptive – comparative case study. BMC Nursing, 20. 10.1186/s12912-021-00540-3 [Mer information]
Olsson, A., Thunborg, C., Björkman, A., Blom, A., Sjöberg, F. & Salzmann-Erikson, M. (2020). A scoping review of complexity science in nursing. Journal of Advanced Nursing, 76 (8), 1961-1976. 10.1111/jan.14382 [Mer information]
Björkman, A. & Salzmann-Erikson, M. (2019). Giving advice to callers with mental illness : adaptation among telenurses at Swedish Healthcare Direct. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 14 (1). 10.1080/17482631.2019.1633174 [Mer information]
Chen, J., Björkman, A., Zou, J. & Engström, M. (2019). Self–regulated learning ability, metacognitive ability, and general self-efficacy in a sample of nursing students : A cross-sectional and correlational study. Nurse Education in Practice, 37, 15-21. 10.1016/j.nepr.2019.04.014 [Mer information]
Wahlberg, A. & Björkman, A. (2018). Expert in nursing care but sometimes disrespected — Telenurses' reflections on their work environment and nursing care. Journal of Clinical Nursing, 27 (21/22), 4203-4211. 10.1111/jocn.14622 [Mer information]
Björkman, A., Andersson, K., Bergström, J. & Salzmann-Erikson, M. (2018). Increased Mental Illness and the Challenges This Brings for District Nurses in Primary Care Settings. Issues in Mental Health Nursing, 39 (12), 1023-1030. 10.1080/01612840.2018.1522399 [Mer information]
Björkman, A. & Salzmann-Erikson, M. (2018). The bidirectional mistrust - callers’ online discussions about their experiences of using the national telephone advice service. Internet Research, 28 (5), 1336-1350. 10.1108/IntR-11-2016-0330 [Mer information]
Björkman, A. & Salzmann-Erikson, M. (2018). When all other doors are closed : Telenurses' experiences of encountering care seekers with mental illnesses.. International Journal of Mental Health Nursing, 27 (5), 1392-1400. 10.1111/inm.12438 [Mer information]
Björkman, A., Engström, M., Olsson, A. & Wahlberg, A. (2017). Identified obstacles and prerequisites in telenurses’ work environment : a modified Delphi study. BMC Health Services Research, 17 (1). 10.1186/s12913-017-2296-y [Mer information]
Salzmann-Erikson, M. & Björkman, A. (2017). Mental illness in the population is increasing : a challenge for telephone advice nurses. Journal of social service research, 43 (3), 432-432. 10.1080/01488376.2016.1248879 [Mer information]
Kaminsky, E., Röing, M., Björkman, A. & Holmström, I. (2017). Telephone Nursing in Sweden : a narrative literature review. Nursing and Health Sciences, 19 (3), 278-286. 10.1111/nhs.12349 [Mer information]
Ernesäter, A., Engström, M., Winblad, U., Rahmqvist, M. & Holmström, I. (2016). Telephone nurses' communication and response to callers' concern : a mixed methods study. Applied Nursing Research, 29, 116-121. 10.1016/j.apnr.2015.04.012 [Mer information]
Ernesäter, A., Engström, M., Winblad, U. & Holmström, I. (2014). A comparison of calls subjected to a malpractice claim versus 'normal calls' within the Swedish Healthcare Direct : a case–control study. BMJ Open, 4 (10), e005961-. 10.1136/bmjopen-2014-005961 [Mer information]
Engström, M., Skytt, B., Ernesäter, A., Fläckman, B. & Mamhidir, A. (2013). District nurses' self-reported clinical activities, beliefs about and attitudes towards obesity management. Applied Nursing Research, 26 (4), 198-203. 10.1016/j.apnr.2013.06.009 [Mer information]
Ernesäter, A. & Engström, M. (2012). Malpractice claims regarding calls to Swedish telephone advice nursing : what went wrong and why?. Journal of Telemedicine and Telecare, 18 (7), 379-383. 10.1258/jtt.2012.120416 [Mer information]
Rahmqvist, M., Ernesäter, A. & Holmström, I. (2011). Triage and patient satisfaction among callers in Swedish computer supported telephone advice nursing. Journal of Telemedicine and Telecare, 17 (7), 397-402. 10.1258/jtt.2011.110213 [Mer information]
Ernesäter, A., Engström, M., Holmström, I. & Winblad, U. (2010). Incident reporting in nurse-led national telephone triage in Sweden : The reported errors reveal a pattern that needs to be broken. Journal of Telemedicine and Telecare, 16 (5), 243-247. 10.1258/jtt.2009.090813 [Mer information]
Ernesäter, A., Holmström, I. & Engström, M. (2009). Telenurses' experiences of working with computerized decision support: Supporting, inhibiting and quality improving. Journal of Advanced Nursing, 65 (5), 1074-1083. 10.1111/j.1365-2648.2009.04966.x [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)