Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Annika Nilsson

Annika Nilsson, professor.

Forskarpresentation

Annika Nilsson

Professor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Annika Nilsson är legitimerad sjuksköterska, professor i vårdvetenskap och tillhör det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbete. Hon är främst aktiv inom forskargruppen Leva med långvarig ohälsa.

aktuell forskning

Annika Nilsson är engagerad i följande forskningsprojekt:

  • Psykisk hälsa, lärande och välbefinnande hos studenter inom högre utbildning.
  • CAN Works: att underlätta arbete under och bortom cancer ur samhällets, arbetsorganisationers och canceröverlevares perspektiv.
  • Vägen tillbaka: kvinnors föreställningar om att återgå i arbete och deras välbefinnande vid en långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa.
  • Prevention and Management of TIA and Stroke in Primary Health Care – A Complex Intervention.
  • IMMPACT–Wellbeing.

LÄS MER OM

Pedagogiska meriter

Annika har lång erfarenhet av att undervisa, leda och utveckla kurser samt handleda studenter på olika nivåer inom ämnena omvårdnad och vårdvetenskap. Annika är sedan 2012 ämnesansvarig på grund- och avancerad nivå inom sjuksköterskeutbildningarna. Mellan åren 2017 och 2021 var hon ämnesansvarig för forskarutbildningen i vårdvetenskap och från juli 2021 till december 2022 var hon studierektor för forskarutbildningen vid Akademin för hälsa och arbetsliv. Annika är också ledamot i akademirådet vid Akademin för hälsa och arbetsliv.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-04-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)