Sök

Forskarpresentation

Annika Nilsson

Forskarpresentation

Annika Nilsson

Professor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Annika har en filosofie doktorsexamen i vårdvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

  • Analys av internationellt rekommenderade utfallsmått (IMMPACT) samt hälsoekonomi i relation till rehabilitering av nack- och skulderbesvär.
  • E-validering i äldreomsorgen — ett verktyg för att synliggöra kompetens, stärka individens självförtroende och öka välbefinnande?
  • Trädgården — en integrerad del i äldreomsorgen.
  • Att leva med långvarig ohälsa – hanteringsförmåga, resurser och upplevd livskvalitet.

LÄS MER OM

Min forskning rör analys av internationellt rekommenderade utfallsmått (IMMPACT) samt hälsoekonomi i relation till rehabilitering av nack- och skulderbesvär. Jag är också intresserad av hur det är att leva med långvarig ohälsa - strategier och resurser för att hantera sin livssituation - hälsofrämjande trädgårdar och E-validering av kompetens inom äldreomsorgen.

Aktuella forskningsprojekt

Analys av internationellt rekommenderade utfallsmått (IMMPACT) samt hälsoekonomi i relation till rehabilitering av nack- och skulderbesvär
E-validering i äldreomsorgen — ett verktyg för att synliggöra kompetens, stärka individens självförtroende och öka välbefinnande?
Trädgården — en integrerad del i äldreomsorgen
Att leva med långvarig ohälsa – hanteringsförmåga, resurser och upplevd livskvalitet

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-03-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)