Sök

Forskarpresentation

Annika Nilsson

Forskarpresentation

Annika Nilsson

Professor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Annika har en filosofie doktorsexamen i vårdvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

  • Analys av internationellt rekommenderade utfallsmått (IMMPACT) samt hälsoekonomi i relation till rehabilitering av nack- och skulderbesvär.
  • E-validering i äldreomsorgen — ett verktyg för att synliggöra kompetens, stärka individens självförtroende och öka välbefinnande?
  • Trädgården — en integrerad del i äldreomsorgen.
  • Att leva med långvarig ohälsa – hanteringsförmåga, resurser och upplevd livskvalitet.

LÄS MER OM

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)