Sök

Forskarpresentation

Camilla Göras

Camilla Göras, lektor i vårdvetenskap.

Forskarpresentation

Camilla Göras

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Camilla är utbildad specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Hon har en medicine doktorsexamen vid Örebro universitet och disputerade 2019 med avhandlingen "Open the door to complexity – safety climate and work processes in the operating room". Främsta kunskaps- och forsknings­områden är inom säker vård och implemen­tering i komplexa system. Att stärka både struktur och vårdprocesser inom hela systemet är viktigt. Genom att utforska och analysera hela vårdkedjan och skapa en struktur, med genomtänkta processer, så skapas goda förutsättningar för hållbar arbetsmiljö och säker vård.

AKTUELL FORSKNING

Camilla bedriver klinisk forskning inom akutsjukvård utifrån ett systemsäkerhetsperspektiv. Främsta fokus är på kontextuella faktorer såsom arbetsmiljö, bemanning och organisatorisk resiliens (motståndskraft) och dess påverkan på involverade processer samt konsekvenser för arbetsförhållanden, etik och patientsäkerhet. Målet med forskningen är att stärka patientsäkerhet och bidra till en hållbar arbetsmiljö för vårdens professioner.

Pågående projekt:

  • TAILR – en internationell studie, där samband mellan omvårdnads­känsliga skador och tillbud och sjuk­sköterske­bemanning på individ­nivå studeras inom akut­sjuk­vård.
  • ResCOV – ett samarbetsprojekt mellan två regioner, där resiliens utforskas i syfte att förbättra förståelsen för hur vården anpassats under covid-19-pandemin, involverade processer och konsekvenser för arbetsförhållanden, etik och patient­säkerhet.
  • SAMSA – ett projekt som undersöker om, och i så fall hur, en strukturerad metod, för att bedriva dagligt arbetsmiljö- och patient­säkerhets­arbete, kan bidra till bättre arbets­miljö och minskad ohälsa bland medarbetare samtidigt med förbättrad patient­säkerhet.

LÄS MER OM

  • Publikationer

Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Beck, S., Lundblad, L., Göras, C. & Eneslätt, M. (2023). Implementing advance care planning in Swedish healthcare settings - a qualitative study of professionals' experiences. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 41 (1), 23-32. 10.1080/02813432.2022.2155456 [Mer information]
Olin, K., Göras, C., Nilsson, U., Unbeck, M., Ehrenberg, A., Pukk-Härenstam, K. & Ekstedt, M. (2022). Mapping registered nurse anaesthetists' intraoperative work : tasks, multitasking, interruptions and their causes, and interactions: a prospective observational study. BMJ Open, 12 (1). 10.1136/bmjopen-2021-052283 [Mer information]
Bjurling‐Sjöberg, P., Göras, C., Lohela-Karlsson, M., Nordgren, L., Källberg, A., Castegren, M., Condén Mellgren, E., Holmberg, M. & Ekstedt, M. (2021). Resilient performance in healthcare during the COVID-19 pandemic (ResCOV) : study protocol for a multilevel grounded theory study on adaptations, working conditions, ethics and patient safety. BMJ Open, 11 (12). 10.1136/bmjopen-2021-051928 [Mer information]
Göras, C., Nilsson, U., Ekstedt, M., Unbeck, M. & Ehrenberg, A. (2020). Managing complexity in the operating room : a group interview study.. BMC Health Services Research, 20 (1). 10.1186/s12913-020-05192-8 [Mer information]
Göras, C., Olin, K., Unbeck, M., Pukk-Härenstam, K., Ehrenberg, A., Tessma, M., Nilsson, U. & Ekstedt, M. (2019). Tasks, multitasking and interruptions among the surgical team in an operating room : a prospective observational study. BMJ Open, 9 (5). 10.1136/bmjopen-2018-026410 [Mer information]
Nilsson, U., Göras, C., Yang Wallentin, F., Ehrenberg, A. & Unbeck, M. (2018). The Swedish Safety Attitudes Questionnaire - Operating Room Version : Psychometric Properties in the Surgical Team. Journal of Perianesthesia Nursing, 33 (6), 935-945. 10.1016/j.jopan.2017.09.009 [Mer information]
Göras, C., Maria, U., Nilsson, U. & Ehrenberg, A. (2017). Interprofessional team assessments of the patient safety climate in Swedish operating rooms : a cross-sectional survey. BMJ Open, 7 (9). 10.1136/bmjopen-2016-015607 [Mer information]
Göras, C., Wallentin, F., Nilsson, U. & Ehrenberg, A. (2013). Swedish translation and psychometric testing of the safety attitudes questionnaire (operating room version). BMC Health Services Research, 13. 10.1186/1472-6963-13-104 [Mer information]

Doktorsavhandling

Göras, C. (2019). Open the door to complexity : Safety climate and work processes in the operating room. Diss. (sammanfattning), 2019. Örebro: Örebro University. 100 s. Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Göras, C., Nilsson, U., Unbeck, M. & Ehrenberg, A. (2015). Safety climate in Swedish operating rooms : A cross sectional survey. . [Mer information]
Göras, C., Yang Wallentin, F., Nilsson, U. & Ehrenberg, A. (2013). Swedish translation and testing of the Safety Attitudes Questionnaire (OR version). . [Mer information]
Publicerad av: Elin Krans Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-02-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)