Sök

Forskarpresentation

Camilla Göras

Camilla Göras, lektor i vårdvetenskap.

Forskarpresentation

Camilla Göras

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Camilla är utbildad specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Hon har en medicine doktorsexamen vid Örebro universitet och disputerade 2019 med avhandlingen "Open the door to complexity – safety climate and work processes in the operating room". Främsta kunskaps- och forsknings­områden är inom säker vård och implemen­tering i komplexa system. Att stärka både struktur och vårdprocesser inom hela systemet är viktigt. Genom att utforska och analysera hela vårdkedjan och skapa en struktur, med genomtänkta processer, så skapas goda förutsättningar för hållbar arbetsmiljö och säker vård.

AKTUELL FORSKNING

Camilla bedriver klinisk forskning inom akutsjukvård utifrån ett systemsäkerhetsperspektiv. Främsta fokus är på kontextuella faktorer såsom arbetsmiljö, bemanning och organisatorisk resiliens (motståndskraft) och dess påverkan på involverade processer samt konsekvenser för arbetsförhållanden, etik och patientsäkerhet. Målet med forskningen är att stärka patientsäkerhet och bidra till en hållbar arbetsmiljö för vårdens professioner.

Pågående projekt:

  • TAILR – en internationell studie, där samband mellan omvårdnads­känsliga skador och tillbud och sjuk­sköterske­bemanning på individ­nivå studeras inom akut­sjuk­vård.
  • ResCOV – ett samarbetsprojekt mellan två regioner, där resiliens utforskas i syfte att förbättra förståelsen för hur vården anpassats under covid-19-pandemin, involverade processer och konsekvenser för arbetsförhållanden, etik och patient­säkerhet.
  • SAMSA – ett projekt som undersöker om, och i så fall hur, en strukturerad metod, för att bedriva dagligt arbetsmiljö- och patient­säkerhets­arbete, kan bidra till bättre arbets­miljö och minskad ohälsa bland medarbetare samtidigt med förbättrad patient­säkerhet.

LÄS MER OM

  • Publikationer
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-01-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)