Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Caroline Björck

Forskarpresentation

Caroline Björck

Adjungerad lektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

E-post: caroline.bjorck@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

Carolines vetenskapliga verksamhet påbörjades inom området klinisk psykologi och personlighets­psykologi. Hennes forskning, avhandlingsarbetet samt de närmast efterföljande studierna efter disputation, har handlat om patienter med ätstörningar, psykologisk behandling och långtids­upp­följning av symtom. Efter det har Carolines forskning fokuserat på andra grupper, äldre, socialt utsatta ungdomar, neuropsykologiska funktionsned­sättningar och hjärtsjukdomar. En röd tråd är psykologiska konsekvenser av sjukdomar, skador och beteenden t.ex. minnesproblem, alkoholrisk­bruk eller olika former av psykisk ohälsa.

Forskningen har också flera olika förgreningar som kopplar till prevention, rehabilitering och långtids­­upp­följning av långvariga tillstånd. Carolines utveckling av vetenskaplig skicklighet rör främst klinisk forskning i vårdmiljöer, genomförande av interventions­studier som randomiserade och kontrollerade prövningar, långtidsuppföljningar och statistisk bearbetning av komplexa och kvantitativt omfattande analyser av kliniska data.

Till vardags arbetar Caroline som avdelningschef för centrum för forskning och utveckling i Region Gävleborg samt har uppdrag som föreståndare för centrum för klinisk forskning Gävleborg, Uppsala universitet. Jag har även uppdrag som koordinator i samverkans­avtalet om partnerskap mellan Högskolan i Gävle och Region Gävleborg.

AKTUELL FORSKNING

Carolines pågående forskning handlar om långtidsuppföljning av patienter med förvärvad hjärnskada, minnessvårigheter och psykiskt mående samt ett projekt som syftar till att pröva genomförbarheten av förebyggande alkoholinterventioner i kardiologiska vårdmiljöer. Kunskapen om de långsiktiga effekterna av covid-19 är begränsade. I ett planerat projekt avses följa upp alla äldre medborgare som testats positivt för covid-19 i Gävleborgs län sedan pandemins start.

LÄS MER OM

  • Publikationer

Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Högdahl, L., Birgegård, A., Norring, C., de Man Lapidoth, J., Franko, M. & Björck, C. (2023). Internet-based cognitive behavioral therapy for bulimic eating disorders in a clinical setting: Results from a randomized trial with one-year follow-up. Internet Interventions, 31. 10.1016/j.invent.2022.100598 [Mer information]
Welmer, A., Sandberg, L., Sandlund, C., Björck, C., Hagströmer, M., Hamilton, J., Helgstrand, G., Lindgren, C., Nordstrand, L., Sandstedt, P., Kivipelto, M. & Boström, A. (2023). Study protocol for the ‘preventing functional decline in acutely hospitalised older patients (PREV_FUNC)’ study: effects of two multicomponent exercise programmes on physical function – a three-armed randomised controlled trial. BMJ Open, 13 (8). 10.1136/bmjopen-2022-070885 [Mer information]
Petersson, S., Birgegård, A., Brudin, L., Forsén Mantilla, E., Monell, E., Clinton, D. & Björck, C. (2021). Initial self-blame predicts eating disorder remission after 9 years.. Journal of Eating Disorders, 9 (1). 10.1186/s40337-021-00435-3 [Mer information]
Livheim, F., Tengström, A., Andersson, G., Dahl, J., Björck, C. & Rosendahl, I. (2020). A quasi-experimental, multicenter study of acceptance and commitment therapy for antisocial youth in residential care. Journal of Contextual Behavioral Science, 16, 119-127. 10.1016/j.jcbs.2020.03.008 [Mer information]
Högberg, C., Billstedt, E., Björck, C., Björck, P., Ehlers, S., Gustle, L., Hellner, C., Höök, H., Serlachius, E., Svensson, M. & Larsson, J. (2019). Diagnostic validity of the MINI-KID disorder classifications in specialized child and adolescent psychiatric outpatient clinics in Sweden.. BMC Psychiatry, 19 (1). 10.1186/s12888-019-2121-8 [Mer information]
Högdahl, L., Levallius, J., Björck, C., Norring, C. & Birgegård, A. (2016). Personality predicts drop-out from therapist-guided internet-based cognitive behavioural therapy for eating disorders. Results from a randomized controlled trial. Internet Interventions, 5, 44-50. 10.1016/j.invent.2016.07.002 [Mer information]
Högdahl, L., Birgegård, A. & Björck, C. (2013). How effective is bibliotherapy-based self-help cognitive behavioral therapy with Internet support in clinical settings? Results from a pilot study.. Eating and Weight Disorders, 18 (1), 37-44. 10.1007/s40519-013-0005-3 [Mer information]
Hansson, L., Björck, C., Birgegård, A. & Clinton, D. (2011). How do eating disorder patients eat after treatment? Dietary habits and eating behaviour three years after entering treatment. Eating and Weight Disorders, 16 (1), 1-8. 10.1007/bf03327514 [Mer information]
Birgegård, A., Björck, C. & Clinton, D. (2010). Quality assurance of specialised treatment of eating disorders using large-scale Internet-based collection systems : methods, results and lessons learned from designing the Stepwise database.. European eating disorders review, 18 (4), 251-259. 10.1002/erv.1003 [Mer information]
Birgegård, A., Björck, C., Norring, C., Sohlberg, S. & Clinton, D. (2009). Anorexic self-control and bulimic self-hate : differential outcome prediction from initial self-image. International Journal of Eating Disorders, 42 (6), 522-530. 10.1002/eat.20642 [Mer information]
Björk, T., Björck, C., Clinton, D., Sohlberg, S. & Norring, C. (2009). What happened to the ones who dropped out? Outcome in eating disorder patients who complete or prematurely terminate treatment. European eating disorders review, 17 (2), 109-119. 10.1002/erv.911 [Mer information]
Björck, C., Björk, T., Clinton, D., Sohlberg, S. & Norring, C. (2008). Self-image and treatment drop-out in eating disorders. Psychology and Psychotherapy : Theory, Research and Practice, 81 (1), 95-104. 10.1348/147608307X224547 [Mer information]
Björck, C., Clinton, D., Sohlberg, S. & Norring, C. (2007). Negative self-image and outcome in eating disorders : results at 3-year follow-up.. Eating Behaviors, 8 (3), 398-406. 10.1016/j.eatbeh.2006.12.002 [Mer information]
Clinton, D., Björck, C., Sohlberg, S. & Norring, C. (2004). Patient satisfaction with treatment in eating disorders: cause for complacency or concern?. European eating disorders review, 12 (4), 240-246. 10.1002/erv.582 [Mer information]
Björck, C., Clinton, D., Sohlberg, S., Hällström, T. & Norring, C. (2003). Interpersonal profiles in eating disorders : ratings of SASB self-image.. Psychology and Psychotherapy : Theory, Research and Practice, 76 (Pt 4), 337-49. 10.1348/147608303770584719 [Mer information]
Björck, C., Clinton, D., Sohlberg, S., Hällström, T. & Norring, C. (2003). Interpersonal profiles in eating disorders: Ratings of SASB self-image. Psychology and Psychotherapy : Theory, Research and Practice, 76 (4), 337-349. 10.1348/147608303770584719 [Mer information]
Sohlberg, S., Samuelberg, P., Sidén, Y. & Thörn, C. (1998). Caveat medicus--let the subliminal healer beware: Two experiments suggesting conditions when the effects of Silverman's Mommy and I Are One phrase are negative. Psychoanalytic psychology, 15 (1), 93-114. 10.1037/0736-9735.15.1.93 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Birgegård, A., Björck, C. & Clinton, D. (2009). Stepwise : Kvalitetssystem i psykiatrin som tillför användbar information.. Läkartidningen, 106 (49), 3317-3318. [Mer information]
Björck, C. (2008). Familjeterapi effektiv vid bulimi i ungdomsåren. Läkartidningen, 105 (4), 198-198. Länk [Mer information]
Björck, C. (2006). Självhat ger dålig prognos vid ätstörningar. Läkartidningen, 193 (36), 2459-2459. Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Johnstone, J., Devilliers, J., Björck, C. & Lehany, G. (2016). International Perspectives on Assessing and Managing Institutional Violence using the PRISM Protocol. . [Mer information]
Johnstone, L., Devilliers, J., Björck, C., Lehany, G. & Cooke, D. (2016). PRISM: A Paradigm for Understanding Violence in Institutions. . S. 54-54. [Mer information]
Björck, C., Glifberg, K., Malmberg, M., Moen, C. & Nötesjö, G. (2015). Staff training and violence prevention in coercive care institutions: : A newly revised program in Sweden. Proceedings of the 9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry. Amsterdam: Kavanah. S. 372-376. [Mer information]
Höglund, L., Björck, C., Norring, C. & Birgegård, A. (2014). Randomized Controlled Trial of CBT-based Self-Help via the Internet for Bulimia Nervosa and Similar Eating Disorders in a Clinical Setting: Preliminary results. . [Mer information]
Höglund, L., Birgegård, A. & Björck, C. (2011). How effective is Internet CBT in clinical settings? Results from a pilot study within a specialized eating disorder centre. . [Mer information]
Björck, C. & Birgegård, A. (2008). Self-image and eating disorders: What can we learn from clinical empirical results about the way eating disorder patients relate to themselves?. . [Mer information]
Birgegård, A., Björck, C., Norring, C., Sohlberg, S. & Clinton, D. (2007). Anorexic self-control and bulimic self-hate: Differential outcome prediction from initial self-image. . [Mer information]

Rapporter

Björck, C. (2015). Stepwise BUP : Verksamhetsutveckling genom systematisk registrering som stöd för kvalitetsarbete, patientsäkerhet och uppföljning. Stockholm: Barn- och ungdomspsykiatri, Stockholms läns landsting. 73 s. (FoU rapport 2) Länk [Mer information]
Björck, C. & Ekeroth, K. (2012). Missbruk och ätstörning : Kunskapsstöd och praktisk vägledning för behandlingspersonal inom missbruksvård. Stockholm: Statens institutionsstyrelse. 70 s. (Institutionsvård i Fokus 10) Länk [Mer information]
Björck, C., Brisman, C. & Åberg, C. (2012). Tillämpningen av avskiljningar inom statlig ungdomsvård med fokus på skillnader mellan flickor och pojkar. Stockholm: Statens institutionsstyrelse. 32 s. (Institutionsvård i fokus 5) Länk [Mer information]
Jansson, L. & Björck, C. (2012). Traumatisering bland ungdomar med antisocial problematik : Resultat från en litteraturöversikt. Stockholm: Statens institutionsstyrelse. 68 s. (Institutionsvård i Fokus 11) Länk [Mer information]
Mörner, S. & Björck, C. (2011). Används tvångsåtgärder oftare för pojkar än för flickor inom den statliga ungdomsvården? : Resultat från intern statistik och intervjuer med personal. Stockholm: Statens institutionsstyrelse. 28 s. (Institutionsvård i Fokus 3) Länk [Mer information]
Hansson, L., Björck, C., Lannfelt, E., Reichenwallner, M. & Villegas, E. (2008). Samordnad utvärdering vid specialenheter för ätstörningar inom Stockholms läns landsting. tockholm: Kunskapscentrum för ätstörningar. (FOU Rapport) [Mer information]
Björck, C., Heilig, M. & Printzén, P. (2007). STEPWISE : Ett datorbaserat kvalitetssäkringsverktyg för ätstörningsvård. Stockholm: Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS). 9 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-01-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)