Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Caroline Björck

Forskarpresentation

Caroline Björck

Adjungerad lektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

E-post: caroline.bjorck@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

Carolines vetenskapliga verksamhet påbörjades inom området klinisk psykologi och personlighets­psykologi. Hennes forskning, avhandlingsarbetet samt de närmast efterföljande studierna efter disputation, har handlat om patienter med ätstörningar, psykologisk behandling och långtids­upp­följning av symtom. Efter det har Carolines forskning fokuserat på andra grupper, äldre, socialt utsatta ungdomar, neuropsykologiska funktionsned­sättningar och hjärtsjukdomar. En röd tråd är psykologiska konsekvenser av sjukdomar, skador och beteenden t.ex. minnesproblem, alkoholrisk­bruk eller olika former av psykisk ohälsa.

Forskningen har också flera olika förgreningar som kopplar till prevention, rehabilitering och långtids­­upp­följning av långvariga tillstånd. Carolines utveckling av vetenskaplig skicklighet rör främst klinisk forskning i vårdmiljöer, genomförande av interventions­studier som randomiserade och kontrollerade prövningar, långtidsuppföljningar och statistisk bearbetning av komplexa och kvantitativt omfattande analyser av kliniska data.

Till vardags arbetar Caroline som avdelningschef för centrum för forskning och utveckling i Region Gävleborg samt har uppdrag som föreståndare för centrum för klinisk forskning Gävleborg, Uppsala universitet. Jag har även uppdrag som koordinator i samverkans­avtalet om partnerskap mellan Högskolan i Gävle och Region Gävleborg.

AKTUELL FORSKNING

Carolines pågående forskning handlar om långtidsuppföljning av patienter med förvärvad hjärnskada, minnessvårigheter och psykiskt mående samt ett projekt som syftar till att pröva genomförbarheten av förebyggande alkoholinterventioner i kardiologiska vårdmiljöer. Kunskapen om de långsiktiga effekterna av covid-19 är begränsade. I ett planerat projekt avses följa upp alla äldre medborgare som testats positivt för covid-19 i Gävleborgs län sedan pandemins start.

LÄS MER OM

  • Publikationer
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-10-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)