Sök

Ann-Charlotte Borgefeldt

Doktorand
Forskarutbildningsämne: vårdvetenskap

E-post: ann-charlotte.borgefeldt@hig.se
Telefon: 026-64 81 23

Ann-Charlotte Borgefeldt

Aktuell forskning

Idag överlever allt fler cancersjukdom och fler lever också längre med cancer. Sammanläggningsavhandlingen kommer studera konsekvenser av cancer för canceröverlevares hälsa, hälsorelaterad livskvalitet och sjukfrånvaro. Faktorer med samband till dessa utfall kommer identifieras, vilket är ny kunskap som kan användas för att att underlätta för framtida canceröverlevare.

Delarbete 1: Longitudinell kohortstudie med fall- kontrolldesign; Delarbete 2: Registerstudie; Delarbete 3: Nästad fall- kontrollstudie; Delarbete 4: Nästad fall- kontrollstudie.

Efter en bakgrund inom prostatacancervård, medicinsk elevhälsa och som forskningssjuksköterska startade Ann-Charlotte sina fyra års doktorandstudier i september 2022 och ingår i forskarskolan Change.

Handledare

Huvudhandledare
Docent Anna Efverman

Biträdande handledare
Professor Annika Nilsson
Docent Stefan Bergström
Docent Katarina Steen Carlsson

Senaste publikationerna

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-10-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)