Gå till eugreenalliance
Sök
Åsa Hedlund doktorand

Åsa Hedlund

Doktorand i vårdvetenskap
Projekt: Vägen tillbaka

E-post: asa.hedlund@hig.se
Telefon: 072-856 02 74

Åsa Hedlund är doktorand och universitetsadjunkt på avdelningen för vårdvetenskap. Hennes intresseområden ligger inom långvarig psykisk och fysisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i arbetslivet, vetenskaplig metod, existentiella frågor och psykologi. Åsa är i grunden distriktssköterska.  

Aktuell forskning

Just nu är Åsa doktorand i ett forskningsprojekt om återgång i arbete, hälsa och välbefinnande efter en långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa hos kvinnor. Syftet med projektet är att undersöka kvinnors tankar om att återgå i arbete samt deras hälsa och välbefinnande efter en långtidssjukskrivning för stress, depression eller ångest. Projektet pågår i fem år och beräknas vara i mål i mars 2024. Åsa är sedan 2023 projektledare för ”NPF i arbetslivet” som handlar om sjuksköterskor med ADHD och/eller autism och deras arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande. Två publikationer inom området förväntas under 2024.

https://publons.com/researcher/3958030/asa-hedlund/

Mer läsning

Forskningsprogrammet Inkluderande arbetsliv (INKA)

 

Artiklar | Konferensbidrag


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Hedlund, Å. (2023). Autistic nurses: do they exist?. British Journal of Nursing, 32 (4), 210-214. 10.12968/bjon.2023.32.4.210 [Mer information]
Hedlund, Å., Boman, E., Kristofferzon, M. & Nilsson, A. (2023). Development and psychometric evaluation of a theory-based questionnaire measuring women’s return-to-work beliefs after long-term sick leave for common mental disorders. Work : A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 76 (1), 109-124. 10.3233/WOR-220301 [Mer information]
Hedlund, Å. (2023). Martha Rogers’ science of unitary human beings in relation to workers health and well-being: A scoping review. Work : A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 76 (3), 953-968. 10.3233/wor-220681 [Mer information]
Hedlund, Å., Nilsson, A., Boman, E. & Kristofferzon, M. (2022). Predictors of return to work and psychological well-being among women during/after long-term sick leave due to common mental disorders - a prospective cohort study based on the theory of planned behaviour. Health & Social Care in the Community, 30 (6), 5245-5258. 10.1111/hsc.13943 [Mer information]
Hedlund, Å. (2021). An overlooked concept? Intention to return to work among individuals on sick leave due to common mental disorders: A scoping review. Health & Social Care in the Community, 29 (3), 602-611. 10.1111/hsc.13293 [Mer information]
Hedlund, Å., Kristofferzon, M., Boman, E. & Nilsson, A. (2021). Are return to work beliefs, psychological well-being and perceived health related to return-to-work intentions among women on long-term sick leave for common mental disorders? A cross-sectional study based on the Theory of Planned Behaviour. BMC Public Health, 21 (1). 10.1186/s12889-021-10562-w [Mer information]
Hedlund, Å., Kristofferzon, M., Boman, E. & Nilsson, A. (2021). Beliefs about return to work among women during/after long-term sick leave for common mental disorders: a qualitative study based on the theory of planned behaviour. Journal of occupational rehabilitation, 31, 604-612. 10.1007/s10926-020-09946-3 [Mer information]
Hedlund, Å., Nordström, T., Kristofferzon, M. & Nilsson, A. (2019). New insights and access to resources change the perspective on life among persons with long-term illness - An interview study. Nursing Open, 6 (4), 580-588. 10.1002/nop2.363 [Mer information]

Konferensbidrag

Hedlund, Å., Kristofferzon, M., Boman, E. & Nilsson, A. (2022). Vägen tillbaka : Vilka föreställningar har kvinnor till att återgå i arbete efter långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa?. . [Mer information]
Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-10-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)