Sök
Åsa Hedlund doktorand

Åsa Hedlund

Doktorand i vårdvetenskap
Projekt: Vägen tillbaka

E-post: asa.hedlund@hig.se
Telefon: 072-856 02 74

Åsa Hedlund tillhör forskargruppen Vägen tillbaka och är främst aktiv inom återgång i arbete efter en långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa hos kvinnor. Åsa har även forskat inom långvarig ohälsa till följd av hjärtsvikt, stroke, Parkinsons sjukdom och Multipel Skleros (MS) och har publicerat en kvalitativ artikel om detta under 2019.

Åsa är i grunden distriktssköterska och intresserar sig därför särskilt för våra stora folkhälsoproblem, som beror på den kultur och den tid vi lever i idag. Åsas forskning är i dagsläget främst inriktad på psykisk ohälsa hos kvinnor, framförallt stressrelaterade besvär, som ju blivit allt vanligare både nationellt och internationellt de senaste åren.

Aktuell forskning

Just nu är Åsa doktorand i ett forskningsprojekt om återgång i arbete, hälsa och välbefinnande efter en långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa hos kvinnor. Syftet med projektet är att undersöka kvinnors föreställningar om att återgå i arbete samt deras hälsa och välbefinnande efter en långtidssjukskrivning (> 2 mån) för psykisk ohälsa. Projektet pågår i fem år och beräknas vara i mål i maj 2024. Projektet finansieras av Högskolan i Gävle.

https://publons.com/researcher/3958030/asa-hedlund/

Mer läsning

Forskningsprogrammet Inkluderande arbetsliv (INKA)

 

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-04-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)