Undervisningsområden/erfarenhet av undervisning

Sjuksköterskeprogrammet undervisning 2018

Kurs 1 - Introduktion till omvårdnad och vetenskapsområde

-Styrdokument för sjuksköterskeutbildning och yrkesfunktion

-Reflekterat lärande

Kurs 2 - Omvårdnad - klinisk utbildning, hälsa, kommunikation, etik och ledarskap

- Ledarskap, grupprocesser och konflikthantering

Kurs 7 - Omvårdnad och hälsopromotion - Geriatrik samt klinisk utbildning inom primärvård, äldrevård och psykiatrisk vård

- Geriatrik, normala åldrandet och sjukdomar

Kurs 10 - Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad

- Handledning av PM inför examensarbete

Kurs 12 - Examensarbete inom omvårdnad

- Handledning av examensarbeten

Specialistsjuksköterskeprogrammet, inr. distrikt

- Trädgården som del av den fysiska vårdmiljön i vård och omsorg

Program Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 2018

Folkhälsa och hållbarhet

- Äldre och hälsofrämjande gröna miljöer 

Publicerad av: Eva Dahlkvist Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-03-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)