Johanna Edvinsson

Doktorand i arbetshälsovetenskap

Centrum för belastningsskadeforskning, CBF
Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi,
Akademin för hälsa och arbetsliv

E-post: johanna.edvinsson@hig.se

Telefon:
Direkt: 026-64 86 69
Mobil: 070-289 33 32

Johanna Edvinsson är intresserad av hur arbetsplatser och arbetssätt kan organiseras hälsofrämjande i dagens digitaliserade och flexibla arbetsliv. Hennes forskning har ett särskilt fokus mot tillgänglighet till arbete, återhämtning, stress, sömn och hälsa. Johannas forskning bidrar till ökad kunskap om hur flexibla arbeten kan utformas för att främja återhämtning både under och efter arbetsdagen – och vidare hälsa och välbefinnande hos medarbetare och chefer, för ett hållbart digitaliserat arbetsliv.

Aktuell forskning

I nuläget arbetar Johanna med fyra studier inom ramen för sin avhandling, bland annat interventionsstudier på Trafikverket. Projektet är finansierat av Trafikverket och Högskolan i Gävle.

 

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)