Gå till eugreenalliance
Sök

Karin Lundin

Doktorand

Forskningsämne: vårdvetenskap

E-post: karin.lundin@hig.se
Telefon: 073-789 22 36

Karin Lundin, doktorand

Karin har en filosofie magister i omvårdnad och är legitimerad sjuksköterska och distriktssköterska.

Aktuell forskning

Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att inom svensk akutsjukvård studera medarbetarnas och första linje chefernas strukturella förutsättningar i arbetet samt deras välbefinnande och effektivitet. Projektet planeras omfatta fyra data­insamlingar vid enheter inom medicin och kirurgi vid offentligt och privat driven vård i landet. Data från en enkät-, observations- och intervjustudie är insamlad till de två första delstudierna. De andra två delstudierna planeras i nuläget vara intervjustudier.

Projektet förväntas bidra med fördjupad kunskap i vilka strukturella förutsättningar inom svensk akutsjukvård som kan vara av betydelse för vårdpersonal och första linje chefers arbete, välbefinnande och effektivitet. Dessa resultat skulle kunna användas i arbetet med att utveckla samt förbättra arbetssituationen och vårdkvaliteten inom svensk akutsjukvård. 

Forskare i projektet

Karin Lundin, doktorand, Högskolan i Gävle

Bernice Skytt, huvudhandledare, docent, Högskolan i Gävle

Maria Engström, bitr. handledare, professor, Högskolan i Gävle

Marit Silén, bitr. handledare, universitetslektor, Högskolan i Gävle

Annika Strömberg, bitr. handledare, universitetslektor, Högskolan i Gävle

Artiklar | Konferensbidrag


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Lundin, K., Silén, M., Strömberg, A., Engström, M. & Skytt, B. (2022). Staff structural empowerment - observations of first-line managers and interviews with managers and staff. Journal of Nursing Management, 30 (2), 403-412. 10.1111/jonm.13513 [Mer information]

Konferensbidrag

Lundin, K., Silén, M., Strömberg, A., Engström, M. & Skytt, B. (2021). Observations and interviews describing first-line manager’s work at hospitals where the staff rates high access to empowering structures. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-09-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)