Gå till eugreenalliance
Sök

Kristina Tödt

Doktorand
Forskarutbildningsämne: vårdvetenskap

E-post: kristina.todt@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

Kristina Tödt

Aktuell forskning

Kristina Tödt är fysioterapeut och doktorand på avdelningen för Vårdvetenskap, Akademin för Hälsa och Arbetsliv, inom projektet Symptom, livskvalitet och funktion i vardag och arbete: Can-Work-S, att underlätta arbete hela yrkeslivet ut hos canceröverlevare, som leds av docent Anna Efverman som är Kristinas huvudhandledare.

Kristinas avhandlingsarbete handlar om fatigue (trötthet) vid långvarig ohälsa. I avhandlingsarbetet studeras fatigue och andra symptom i relation till fysisk funktion, hälsa och arbetsförmåga hos personer med långvarig sjukdom som KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) och cancer. Två delarbeten undersöker fatigue vid KOL i relation till fysisk funktion och hälsorelaterad livskvalitet. De två senare delarbetena undersöker sambandet mellan fatigue och funktionsförmåga, inklusive arbetsförmåga, och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter som genomgår strålbehandling samt vid långtidsuppföljning efter genomgången strålbehandling för cancer.

Huvudhandledare: Docent Anna Efverman

Bihandledare: Professor Maria Engström (Högskolan i Gävle) och Docent Magnus Ekström (Lunds Universitet)

Senaste publikationerna

Stake-Nilsson, K., Gustafsson, S., Tödt, K., Fransson, P. & Efverman, A. (2022). A Study of Self-Care Practice in Routine Radiotherapy Care: Identifying Differences Between Practitioners and Non-Practitioners in Sociodemographic, Clinical, Functional, and Quality-of-Life-Related Characteristics. Integrative Cancer Therapies, 21, 1-13. 10.1177/15347354221130301 [Mer information]
Tödt, K., Engström, M., Ekström, M. & Efverman, A. (2022). Fatigue during cancer-related radiotherapy and associations with activities, work ability and quality of life: Paying attention to subgroups more likely to experience fatigue. Integrative Cancer Therapies, 21. 10.1177/15347354221138576 [Mer information]
Tödt, K. & Enblom, A. (2019). Factors related with fatigue in patients undergoing radiotherapy. Supportive Care in Cancer, 27 (Supp1), S109-. 10.1007/s00520-019-04813-1 [Mer information]
Kentson, M., Tödt, K., Skargren, E., Jakobsson, P., Ernerudh, J., Unosson, M. & Theander, K. (2016). Factors associated with experience of fatigue, and functional limitations due to fatigue in patients with stable COPD. Therapeutic Advances in Respiratory Disease, 10 (5), 410-424. 10.1177/1753465816661930 [Mer information]
Tödt, K., Skargren, E., Jakobsson, P., Theander, K. & Unosson, M. (2015). Factors associated with low physical activity in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease : A cross-sectional study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29 (4), 697-707. 10.1111/scs.12200 [Mer information]
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-10-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)