Sök

Kristina Tödt

Doktorand
Forskarutbildningsämne: vårdvetenskap

E-post: kristina.todt@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

Kristina Tödt

Aktuell forskning

Kristina Tödt är fysioterapeut och doktorand på avdelningen för Vårdvetenskap, Akademin för Hälsa och Arbetsliv, inom projektet Symptom, livskvalitet och funktion i vardag och arbete: Can-Work-S, att underlätta arbete hela yrkeslivet ut hos canceröverlevare, som leds av docent Anna Efverman som är Kristinas huvudhandledare.

Kristinas avhandlingsarbete handlar om fatigue (trötthet) vid långvarig ohälsa. I avhandlingsarbetet studeras fatigue och andra symptom i relation till fysisk funktion, hälsa och arbetsförmåga hos personer med långvarig sjukdom som KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) och cancer. Två delarbeten undersöker fatigue vid KOL i relation till fysisk funktion och hälsorelaterad livskvalitet. De två senare delarbetena undersöker sambandet mellan fatigue och funktionsförmåga, inklusive arbetsförmåga, och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter som genomgår strålbehandling samt vid långtidsuppföljning efter genomgången strålbehandling för cancer.

Huvudhandledare: Docent Anna Efverman

Bihandledare: Professor Maria Engström (Högskolan i Gävle) och Docent Magnus Ekström (Lunds Universitet)

Senaste publikationerna

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-10-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)