Gå till eugreenalliance
Sök

Linda Eklund

Doktorand i vårdvetenskap

E-post: linda.eklund@hig.se
Telefon: 026-64 85 00

Linda Eklund

Aktuell forskning

Jag är samverkansdoktorand på avdelningen för Vårdvetenskap sedan december 2021. På den tid då jag inte doktorerar arbetar jag kliniskt som arbetsterapeut inom primärvården i Region Dalarna.

Cancervården förbättras och allt fler överlever sin cancersjukdom. Många drabbas av cancer i arbetsför ålder och kan leva länge med sin cancersjukdom varav behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering ökar.

Denna sammanläggningsavhandling syftar till att stegvis utveckla en arbetslivsinriktad intervention riktad till personer som drabbats av cancer. Som första steg sker studier där personer som är under behandling av cancer samt arbetslivets intressenter intervjuas gällande möjliggörande och hindrande faktorer för att personer med cancer skall kunna bibehålla eller återgå till arbete. De intervjuas även kring uppfattningar/erfarenheter gällande behovet av stöd kopplat till arbetslivsrehabilitering. Resultaten från dessa delstudier kommer sedan, tillsammans med resultat från annan forskning, att användas i utvecklandet av en arbetslivsinriktad intervention vars effekt kommer att studeras i en randomiserad kontrollerad studie.

Huvudhandledare: Docent Anna Efverman, Högskolan i Gävle

Biträdande handledare: Professor Maria Engström, Högskolan i Gävle, Professor Ulrika Bejerjolm, Lunds universitet, Professor Angela de Boer, University of Amsterdam

Senaste publikationerna

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-12-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)