Gå till eugreenalliance
Sök

Lisa Arvidsson

Doktorand

Forskningsämne: Vårdvetenskap


E-post: lisa.arvidsson@hig.se
Telefon: 026-64 50 06

Lisa har en filosofie magister i omvårdnad och är legitimerad sjuksköterska och distriktssköterska.

Aktuell forskning

Lisa är doktorand i ett forskningsprojekt som handlar om riskbeteenden för smittspridning i relation till vårdpersonals arbetsförhållanden. Projektet innefattar fyra delstudier varav den första hade en mixad metod och den andra var en enkätundersökning, dessa två är publicerade. I kommande studier planeras två intervjustudier. Projektet förväntas bidra till att möjliggöra en hälsofrämjande arbetsmiljö för vårdpersonal där en patientsäker vård kan bedrivas. Projektet väntas vara färdigt 2027 och finansieras av Region Gävleborg i samarbete med Högskolan i Gävle.

Betydelsen av vårdpersonals arbetsförhållanden för smittspridning i vården.

Senaste publikationer

Arvidsson, L., Skytt, B., Lindberg, M. & Lindberg, M. (2023). Nurses’ assessed self-efficacy levels to medical asepsis and their relation to structural empowerment, work engagement and work-related stress. Work : A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 74 (2), 501-513. 10.3233/wor-211305 [Mer information]
Arvidsson, L., Lindberg, M., Skytt, B. & Lindberg, M. (2022). Healthcare personnel's working conditions in relation to risk behaviours for organism transmission : A mixed-methods study. Journal of Clinical Nursing, 31 (7-8), 878-894. 10.1111/jocn.15940 [Mer information]
Lindberg, M., Skytt, B., Wågström, B., Arvidsson, L. & Lindberg, M. (2018). Risk behaviours for organism transmission in daily care activities : a longitudinal observational case study. Journal of Hospital Infection, 100 (3), e146-e150. 10.1016/j.jhin.2018.07.041 [Mer information]
Arvidsson, L. (2021). Healthcare personnel's working conditions relationship to risk behaviours for organism transmission. Lic.-avh. (sammanfattning), 2021. Gävle: Gävle University Press. 51 s. (Licentiate thesis 13) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-04-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)