Gå till eugreenalliance
Sök

Maarit Wirkkala

Doktorand i vårdvetenskap
Avdelningen för vårdvetenskap
Akademin för hälsa och arbetsliv

E-post: maarit.wirkkala@hig.se
Telefon: 072-203 74 95

Maarit Wirkkalas forskningsområde är eHälsa, ett relativt nytt fält där forskning bedrivs utifrån flera ämnen, i detta fall vårdvetenskap. Maarit Wirkkala intresserar sig för hur digitala vårdalternativ påverkar personalens arbetsmiljö och därigenom även kända patientsäkerhetsaspekter, men också hur vårdkvaliteten uppfattas i ett snabbt växande digitalt vårdutbud.

Maarit är i grunden barn- och ungdomspsykiatriker samt har arbetat som chefläkare i Region Gävleborg. Hon intresserar sig bland annat för psykisk ohälsa, kognitiva funktionshinder, folkhälsa och socialmedicin, samt etik och patientsäkerhet i vården.

Aktuell forskning

Just nu är Maarit engagerad i ett forskningsprojekt om digitala vårdkedjor i Region Gävleborg. Syftet med projektet är studera digitala vårdkedjor, vårdkonsumtion och vårdkvalitet samt arbetsmiljö och välbefinnande för personalen som arbetar digitalt. Projektet beräknas vara i mål 2028 och finansieras av Region Gävleborg i samarbete med Högskolan i Gävle.


Publikationer

Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-04-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)