Gå till eugreenalliance
Sök

Ylva Widgren

Doktorand
Forskarutbildningsämne: vårdvetenskap

E-post: ylva.widgren@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

Ylwa Widgren

Aktuell forskning

Jag är samverkansdoktorand på avdelningen för Vårdvetenskap sedan september 2020. Jag bor i Sundsvall och då jag inte forskar jobbar jag kliniskt som fysioterapeut på Fysioterapimottagningen, Sundsvalls sjukhus.

Min avhandling handlar om ospecifika behandlingskomponenter och dess betydelse för behandlingseffekter på emesis, livskvalitet och arbetsförmåga hos patienter med cancer. I mitt kliniska arbete är jag inriktad på just cancerrehabilitering och jag har också i många år jobbat som lymfterapeut.

Huvudhandledare: Docent Anna Efverman, Högskolan i Gävle

Biträdande handledare:
Docent Magnus Lindberg, Högskolan i Gävle och Docent Marit Silén, Högskolan i Gävle

Senaste publikationerna

Widgren, Y., Silén, M., Wåhlin, I., Lindberg, M., Fransson, P. & Efverman, A. (2023). Chemotherapy-induced Emesis: Experienced Burden in Life, and Significance of Treatment Expectations and Communication in Chemotherapy Care. Integrative Cancer Therapies, 22. 10.1177/15347354231217296 [Mer information]
Widgren, Y., Silén, M., Wåhlin, I., Lindberg, M., Fransson, P. & Efverman, A. (2023). Patients’ experiences of emesis and the significance of treatment expectations and communication during chemotherapy for cancer. Supportive Care in Cancer, 31 (S1), s39-. 10.1007/s00520-023-07786-4 [Mer information]
Widgren, Y., Fransson, P. & Efverman, A. (2022). Acupuncture in patients undergoing cancer therapy: few users although high interest and belief in acupuncture. Supportive Care in Cancer, 30 (S1), 118-. [Mer information]
Widgren, Y., Fransson, P. & Efverman, A. (2022). Acupuncture in patients undergoing cancer therapy : Their interest and belief in acupuncture is high, but few are using it. Integrative Cancer Therapies, 21, 1-11. 10.1177/15347354221077277 [Mer information]
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-11-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)