Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Elisabet Eriksson

Forskarpresentation

Elisabet Eriksson

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Elisabet Eriksson är legitimerad sjuksköterska och har disputerat i internationell hälsa vid Uppsala universitet. Hon tillhör forskar­gruppen Personalens arbetsmiljö, lärande och ledarskapet inom vård och omsorg vid Högskolan i Gävle. Elisabeth ingår också i en forskargrupp inom vård­vetenskap vid Uppsala universitet där hon är associerad forskare.

AKTUELL FORSKNING

Inkludering i arbetslivet för sjuk­sköterskor med utbildning från länder utanför EU

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka vad som underlättar processen för sjuk­sköterskor med utbildning från länder utanför EU till ett arbete i Sverige. Projektet finansieras av Högskolan i Gävle.

Att leva och arbeta i en mångkulturell miljö på äldreboenden

Det övergripande syftet med projektet är att beskriva hur äldre, deras anhöriga och personal upplever kommunikationen dem emellan under pandemin med covid-19. Projektet finansieras av Uppsala universitet och Högskolan i Gävle.

LÄS MER OM

Utbildning

Medicine doktorsexamen i internationell hälsa, Uppsala universitet, 2011

Master i internationell hälsa, Uppsala universitet, 2003

Sjuksköterskeexamen, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, 1996

Pedagogisk utbildning

Kurs i forskningshandledning, Högskolan i Gävle, 2014

Högskolepedagogik- Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning 9 hp, Högskolan i Gävle, 2014

Grundläggande högskolepedagogik 5 hp, Uppsala universitet, 2008

Anställning inom högskolan

Universitetslektor i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle, sedan 2012

Doktorand i internationell hälsa, Uppsala universitet, 2007-2011

Anställning inom hälso- och sjukvården

Sjuksköterska, Akademiska sjukhuset, Uppsala, 2002-2007

Sjuksköterska, Rikshospitalet, Oslo, 1998-2000

Sjuksköterska, Aker Sjukhus, Oslo, 1996-1998

Meriter

Meriterad lärare vid Högskolan i Gävle, 2017

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-09-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)