Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Elisabet Eriksson

Forskarpresentation

Elisabet Eriksson

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Elisabet Eriksson är legitimerad sjuksköterska och har disputerat i internationell hälsa vid Uppsala universitet. Hon tillhör forskar­gruppen Personalens arbetsmiljö, lärande och ledarskapet inom vård och omsorg vid Högskolan i Gävle. Elisabeth ingår också i en forskargrupp inom vård­vetenskap vid Uppsala universitet där hon är associerad forskare.

AKTUELL FORSKNING

Inkludering i arbetslivet för sjuk­sköterskor med utbildning från länder utanför EU

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka vad som underlättar processen för sjuk­sköterskor med utbildning från länder utanför EU till ett arbete i Sverige. Projektet finansieras av Högskolan i Gävle.

Att leva och arbeta i en mångkulturell miljö på äldreboenden

Det övergripande syftet med projektet är att beskriva hur äldre, deras anhöriga och personal upplever kommunikationen dem emellan under pandemin med covid-19. Projektet finansieras av Uppsala universitet och Högskolan i Gävle.

LÄS MER OM

Elisabet undervisar i etik, handleder och examinerar examensarbeten på grundnivå, Sjuksköterskeprogrammet. Hon är även handledare för examensarbeten på avancerad nivå vid Specialist­sjuksköterske­programmen och en fristående kurs inom kardiologi.

Tidigare har hon, tillsammans med kollegor, startat upp den ettåriga kompletterande utbildningen för sjuksköterskor från länder utanför EU/EES/Schweiz vid Högskolan i Gävle. Hon har även erfarenhet av att undervisa i etik vid Lishui University i Kina.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-09-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)