Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Gunilla Mårtensson

Gunilla Mårtensson

Forskarpresentation

Gunilla Mårtensson

Akademichef, Akademin för teknik och miljö, universitetslektor, professor i vårdvetenskap

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Gunilla Mårtensson har en sjuksköterskeexamen, medicine doktorsexamen och är professor i vårdvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

Hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg

  • Patientsäkerhet och kommunikation inom anestesi- och intensivvård
  • Vårdpersonals inställning till och förutsättningar för att arbeta med personer med psykisk ohälsa
  • Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters uppfattning om sin yrkesroll

Lärande inom vård och omsorg

  • Att utveckla och utvärdera olika modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning: Handledares och sjuksköterskestudenters perspektiv
  • Vägen in i ett yrke - lärandets drivkraft

LÄS MER OM

Patient- och sjuksköterskeperspektiv i cancervården

Avhandling

The Insider and Outsider Perspective: Clinical importance of agreement between patients and nurses in cancer care concerning patients´ emotional distress, coping resources and quality of life http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:212673

Aktuella projekt

Hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg

Lärande inom vård och omsorg

Samverkan

Samverkan sker med Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet, Högskolan i Haugesund och Lovisenberg diakonala högskola i Oslo.

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-03-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)