Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Gunilla Mårtensson

Gunilla Mårtensson

Forskarpresentation

Gunilla Mårtensson

Akademichef, Akademin för teknik och miljö, universitetslektor, professor i vårdvetenskap

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Gunilla Mårtensson har en sjuksköterskeexamen, medicine doktorsexamen och är professor i vårdvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

Hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg

  • Patientsäkerhet och kommunikation inom anestesi- och intensivvård
  • Vårdpersonals inställning till och förutsättningar för att arbeta med personer med psykisk ohälsa
  • Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters uppfattning om sin yrkesroll

Lärande inom vård och omsorg

  • Att utveckla och utvärdera olika modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning: Handledares och sjuksköterskestudenters perspektiv
  • Vägen in i ett yrke - lärandets drivkraft

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Mårtensson, G. (2009). The Insider and Outsider Perspective : clinical importance of agreement between patients and nurses in cancer care concerning patients' emotional distress, coping resources and quality of life. Diss. (sammanfattning), 2009. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 69 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 459) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Lozano, R., Barreiro-Gen, M. & Mårtensson, G. (2021). Sustainability Competences and Pedagogical Approaches at the University of Gävle. Developing Sustainability Competences Through Pedagogical Approaches. Springer Nature. S. 33-45. 10.1007/978-3-030-64965-4_3 [Mer information]
Mårtensson, G. & Löfmark, A. (2015). Kliniska slutexaminationer – en kombination av OSCE och BOE. Kliniska examinationer : Handbok för sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå. Lund: Studentlitteratur AB. S. 139-160. [Mer information]
Mårtensson, G. (2014). Etik och profession. Sjuksköterskans omvårdnadskunnande : en praktisk och teoretisk grundbok. Harlow: Pearson Education. S. 24-32. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)